“Le të ngrihemi dhe të jemi mirënjohës, sepse nëse nuk mësuam shumë, të paktën mësuam pak, dhe nëse nuk mësuam pak, të paktën nuk u sëmurëm dhe nëse u sëmurëm, të paktën nuk vdiqëm; pra, le të jemi të gjithë mirënjohës.”- Buddha