Raporti mbi Trafikimin e Personave 2018 – Shqipëria

Qeveria e Shqipërisë nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit; megjithatë, është duke bërë përpjekje domethënëse për ta arritur këtë. Qeveria demonstroi përpjekje në rritje krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit; për pasojë, Shqipëria mbeti në Grupin 2. Qeveria rriti financimet për mbrojtjen e viktimave dhe identifikoi dhe ndihmoi më shumë viktima. Lexoni raportin e plotë këtu.

Nga (emri i autorit) U.S. Embassy Tirana | 28 Qershor, 2018 | Filtër Blogu: Deklarata për Shtyp, Dokumentet Kryesore, Lajme, Raporte Zyrtare