Jo që është joburrërore të ofendohen zonjat, dhe jo që është mungesë kulture, por është edhe gjynah ta përqeshësh dikë në bazë të pamjes së jashtme, s’ka më turp e më gjynah.
Deputeti i PDK-së, Ardian Kastrati, po zgjedh femra!
I paska do kritere ky se si duhet të duket gruaja shqiptare ‘për të’.
Po u gjen behane grave shqiptare, nuk po i pëlqejnë, s’po ia mbushin syrin.
More ti nuk guxon t’i diskriminosh gratë.
Nuk ta lejon gruaja shqiptare.
Rrugaç.
P.S. Gërdia e PDK-së