Plavë-Guci:

Sofër e Diellit.

Kupë e Qiellit.

Gjelbrim i Prilllit.

 

Plavë- Guci:

Sy i kaltër i Valbonës.

Lot i sotëm i Limit.

Plis i bardhë i Alpeve.

Palcë e asht i kombit

Në njëmijë faqe.

 

Plavë-Guci:

Arbani e Vogël.

Ballkon i Alpeve.

Fortesë e Pejës.

Derë e Shkodrës.

Kojshi e parë e Malësisë së Gjakovës.

 

Plavë-Guci:

Luftë me shtatë krajli.

Djepe në gjashtë kontinente.

Lavdi sa për tetë planete.

 

Plavë-Guci:

Zana e Pavarësisë,

I dhe gji Historisë,

Dritë bujarisë…

 

Plavë-Guci:

E nderuara e Kombit.

E bekuara e Zotit.

Bukuri e Qiellit dhe e Tokës.

Mrekullia e Tetë e Botës.

 

Vuthaj, 2 gusht 2012