E pakëndshme
Si uji i ndenjur
Si uji i ndenjur që ta shpëton jetën kur nuk mund të kesh tjetër.

Thonë Zoti i paska thënë robit:
“Ruaje veten pak, se të ruaj unë shumë!”

23. 03. 2020