Edi Rama si përdorues i i mirë i gjuhës së simboleve që është, nuk e kish zgjedhur kot Durrësin si vendtakim për pazarin ku Shqipëria trajtohet si gjë e gjallë. Më shumë se sa për egzotikë turistike, Rama ka dashur ta aklimatizojë vëllain e vet Vuçiç me qytetin e të gjithë ëndërrave serbe.

Fotja e mëposhtme ju përket dy ushtarëve serbë në Durrës gjatë viteve 1912-1915. Në diçiturën sipër saj shkruhet :
”Përshëndetje nga bregdeti serb- Durrës”