pavarësí,-a f. të qenët i pavarur (ekonomikisht e politikisht); të qenët i pavarur nga dikush tjetër ose nga rrethana të caktuara: pavarësia kombëtare; pavarësia e burrit nga gruaja.

/ Shenim dite nga gazetari i karieres, Fahri MUSLIU /