Unë lexoja natën librin e rradhës dhe në mëngjes nxitoja sypalarë të takoja shoqëzën e t’i tregoja historinë!
Fëmijët e sotëm… Ja takimi i parë i tyre këtë mëngjez… si çdo mëngjez!

Teksti e foto: Ilir Kadia