2011-2018 Hotel Magra Austria Bogë Rugovë!

Hotel Magra Austria Bogë Rugovë

Një nga më të bukuritë dhe në një nga vendet ma të bukura në Alpet Shqiptare të Veriut.
Atje ku flet me Qiellin, Toka të lumturon me klimen, florën e faunen e saj, ku të zgjatet jeta…!
Mjafton të shkosh njëherë dhe atydo të shkojsh çdo vit, në çdo kohë, gjithnji…!