Ashtu siç u mbyll viti 2023, nis edhe viti 2024.

SIGAL UNIQA Group Austria mbetet kompani e madhe dhe e besuar e sigurimeve Shqipëri.

Sipas raportit AMF, mbi ecurinë e tregut sigurimeve përmuajin janar 2024, SIGAL UNIQA ruan pozicionin e liderit, mes 12 kompanive operojnë vendin tonë.

sigurimet e jo-jetës, ku operojnë 8 kompani, SIGAL UNIQA 26,34% tregut.

Edhe dëmet e paguara, kompania shqiptaro-austriake mbetete para me mbi 28,5% totalit dëmshpërblimeve.

 

Sigurimet e Jetës, ku operojnë 4 kompani, SIGAL LIFE UNIQA mbetet e para prime por edhe dëme paguara.

 

 

Edhe sa i përket ndarjes tregut, detyrueshme dhe vullnetare, SIGAL UNIQA Group Austria ruan pozitën e lidershipit treg.

Sigurimet e Detyrueshme dhe Vullnetare

 

 

Sa i përket totalit tregut, mes 12 kompanive Sigurimit Jo-Jetë dhe Jetë, SIGAL UNIQA Group Austria rezulton e madhja dhe e besuara tek shqiptarët teksa 27,5% tij.

25 VITE HISTORI SUKESI

Ky sukses i rradhës vjen një muaj kur kompania festoon 25-vjetorin e themelimit.

E themeluar shkurt 1999, SIGAL UNIQA Group Austria mbetet kompania e madhe dhe e besuar e sigurimeve Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Me 3 kompani Sigurimi Jo-Jetë, 3 Sigurimi Jete, 1 kompanirisigurimi dhe 1 Fond Pensioni Vullnetar,  SIGAL UNIQA ështësot n grup rajonal sigurimesh dhe numëron mbi 1.2 milionëklientë, mbi 100 milionë Euro prime vjetore dhe mbi 500 milionë Euro dëmepaguara.

Sot, SIGAL UNIQA është e vetmja kompani ofron gjithaproduktet e sigurimit, duke mbuluar kështu me sigurime çdofushë jetës: shëndet, pasuri, shtëpi, biznes, automjet, përgjegjësinë profesionale dhe kontraktuale e çdo lloj sigurimitjetër.

 

SIGAL UNIQA Group Austria, jetojmë mirë bashku

 

Web: www.sigal.com.al

E-mail: info@uniqa.al

Whatsapp: 068 60 62 829