Në  Novi Pazar në kuadër të shënimit të “Ditës së Vetëvendosjes”, e cila zhvillohet nga data 25 deri më 27 tetor, kur u organizua referendumi në vitin 1991 dhe të cilat në kuadrin ligjor janë shënuar si ditë me rëndësi të veçantë për boshnjakët në Sanxhak, promovimovohet libri “Aćif Efendija Hadžiahmetović-Bljuta: Velikan Sandzaka”.

Promovimi do të mbahet në selinë e Këshillit Nacional Boshnjak në Novi Pazar më 24 tetor në ora 19:00.

Është një projekt kapital i autor prof. Ismet Azizi për veprën e parë të këtij lloji në gjuhën boshnjake.

Kanë kaluar gati tetë dekada nga ekzekutimi i Acif Efendiut, një krim i kryer nga regjimi komunist kur erdhi në pushtet dhe në fillimet e tij. Të harrosh atë akt të pandershëm dhe të harrosh rolin e ndritur historik të Aqif Blytës është një krim që mund të thuhet se është shumë herë më i gjerë, për aq sa vërteton vetë aktin e ekzekutimit, këtë herë dhe tërësisht nga jeta publike, por tani është edhe një krim kundër të gjithë  brezat e ardhshëm.

Prandaj, ky libër është një vepër madhështore, një pikë kthese në historinë e Sanxhakut, e cila më në fund korrigjon padrejtësitë e dekadave dhe i drejton brezat e ardhshëm në rrugën e vetme të vërtetë, rrugën e mbijetesës në këto treva.

Autori prof. Azizi është aktivist dhe hulumtues për shumë vite. Si kryetar i Shoqatës “Kosova për Sanxhakun” ka bërë shumë për afrimin e Kosovës dhe Sanxhakut, si dhe për afrimin e të gjithë popujve që jetojnë atje.

Këto janë arritje të avancuara të qytetërimit. Sigurisht që ka të bëjë edhe me nxitjen e vlerave evropiane, integrimin e popujve dhe kulturave, për të cilat ka një nevojë të veçantë në Ballkan, i cili, pas të gjitha ngjarjeve në fund të shekullit të kaluar, ende nuk është përkushtuar mjaftueshëm për Evropën. rrugë.

E gjithë puna e Prof. Azizit sigurisht që do të kontribuojë në ndryshimin për mirë të situatës së pafavorshme në Sanxhak, si dhe në Kosovë e Serbi.

Pa dyshim, kujtimi i Aqif Blytës dhe vetë ky libër zë një vend të veçantë në këtë kuptim.

OJQ ” Kosova për Sanxhakun”   NVO ” Kosovo za Sandzak”  NGO ” Kosovo for Sanjak”

Rr. ” Bulevardi i Pavarësië ”   Solioteri IV/8

tel. : +38344302607

tel. 

wiber 

+38349301656

          kosovapersanxhakun@gmail.com

       ismetazizi@gmail.com

         www.kosovapersanxhakun.org

          60000 Gjilan

     Kosovë