Shpeshherë dëgjojmë për qytetarë ankohen për kompanitë e sigurimeve. Dikush pretendon për mospagim e dikush tjetër për pagim jo konform dëmit pësuar.

SIGAL UNIQA ka  qënë iniciatore e ndryshimeve mëdha në këtë drejtim, pasi dikush nuk e kuptonte, dikuj nuk i interesonte dhe plot faktorë tjerë.

U deshën plot 10 vite operatorët e tregut dhe vetë Autoriteti Mbikqyrjes Financiare kuptonin thelbin e kësaj levizjeje në fund te fundit është ne interesin e vetë klientëve.

rastet kur përfituesi, i siguruar, dëmtohet nga një pasiguruar, i paidentifikuar apo udhëton shkelje të rregullave Kodit Rrugor, ai vjen kompaninë ku është siguruar dhe paguhet drejtpërdrejtë nga kompania. parë këto dëme trajtoheshin nga Byroja Shqiptare e Sigurimeve si fond kompesimi.

Kështu vepron sot edhe SIGAL UNIQA Group Austria.

Çdo klient përfitues, i siguruar kompaninë fjalë, i dëmtuar nga një i pasiguruar, i paidentifikuar, pa patentë, nën ndikimin e pijeve alkolike etj, paguhet drejtpërdrejtë nga SIGAL, me këtë të fundit mund bëjë rimbursimin e vlerës sipas ligjit, duke ju rikthyer me regres shkaktarit dëmit.

Pagesa e drejtpërdrejtë e klientit përfitues është një formë që tregu europian i sigurimeve ka kohë e aplikon.

Një nismë e tillë ka bërë klientët rrisin besueshmërinë e tyre ndaj SIGAL-it dhe për pasojë edhe rritjen e tregut të sigurimeve vullnetare, ku ashtu si ato detyrueshme, SIGAL UNIQA Group Austria vijon jetë lidere e tregut, si prime të shkruara ashtu edhe dëme paguara.

Disa nga avantazhet e trajtimit drejtpërdrejtë të dëmshpërblimit nga SIGAL UNIQA:

Rritet cilësia e shërbimit ndaj klientit
Ulet koha për dëmshpërblimin e nje klienti
Rritet besueshmëria ndaj tregut sigurimeve. Aktualisht, nëse një kompani zgjat procedurat, bën vlerësime të pasakta dhe vonon pagimin e dëmshpërblimit, atëherë kjo ndikon negativisht për gjithë tregun e sigurimeve.
Nëse çdo kompani sigurimi do trajtonte klientin e tij me shpejtësi dhe cilësi, kjo do ndikonte rritjen e besueshmërisë treg dhe klientët do ofroheshin edhe për siguracione vullnetare (shëndet apo pronë).
Bëhet një vlerësim i drejtë për dëmin e shkaktuar, pasi për dëme rëndësishme ekspertiza mund kryhet nga ekspertë dy kompanive (përgjegjëse dhe shkaktare).
Krijon kushte kushte pozitive për rritjen e tregut të sigurimeve vullnetare, duke rritur besueshmërinë ndaj tregut sigurimeve përgjithësi.

Raporti i AMF: SIGAL UNIQA “rrëmbensërish besimin e qytetarëve

Pak ditë parë, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF) publikoi raportin mbi ecurinë e tregut sigurimeve për periudhën janar-mars vitit 2022.

Sipas AMF, tregu i sigurimeve ka pësuar rritje prej 5.97%, në krahasim me njëjtën periudhë një viti parë. Ndërsa shifrat e raportuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë edhe një herë se SIGAL UNIQA Group Austria vijon të mbetet kompania e besuar nga shqiptarët gjitha klasat e sigurimeve.

Sipas raportit fjalë, SIGAL UNIQA del në pah si kompania e sigurimit paguan shumë dëme te qytetarët, duke zenë pjesën dominuese tregut.

Disa prej arsyeve pse SIGAL ndodhet këto nivele prej 23 vjetësh janë korrektësia, serioziteti dhe pagimi i dëmeve kohë për klientët e saj.

23 VJET SIGAL, 23 VJET HISTORI SUKSESI

SIGAL u themelua shkurt vitit 1999 duke i hapur kësht urrugë tregut privat sigurimeve Shqipëri ndërsa prej 23 mars 2007 SIGAL është pjesë e grupit madh financiar“UNIQA Insurance Group”, i cili zotëron  rreth 87% të aksioneve kompanisë.

Me mbi 23,500 punonjës, cilët u shërbejnë mbi 15,5 milionë klientëve 18 shtete ndryshme, e bëjnë “UNIQA Insurance Group” një prej gjigandëve sigurimeve Europë dhe jo vetëm.

Me një histori mbi 200-vjeçare tregun e sigurimeve, UNIQA zotëron mbi 33 miliardë Euro asete dhe mbi 7 miliardë euro prime vit.

Nën motonJetojmë mirë bashku”, UNIQA Insurance Group punon çdo ditë përmes 40 kompanive saj kthejë këtë biznes nga një ofrues i produkteve sigurimit një ofrues shërbimi integruar mbledh klientët e tyre aty ku ata qëndrojnë mjedisin e nevojave tyre individuale.

Por nëse ka një kompani sigurimi, e cila bën diferencën këtë drejtim, ajo është SIGAL UNIQA Group Austria, e madhja  Shqipëri dhe rajon dhe pjesë e gjigandit austriak “UNIQA Insurance Group”.

Kjo vërtetohet jo vetëm nga raportet përmuajshme AMF-së por edhe nga mbi 1 milionë klientë SIGAL. mbi 23 vite të ekzistencës saj tregun e sigurimeve, SIGAL UNIQA ka paguar mbi 400 milionë euro dëme tek klientët e saj, ndërsa pas tërmeteve vitit 2019 mbi 10 milionë euro.

Por përveç korrektësisë dhe seriozitetin me klientët, SIGAL ka edhe një tjetër çelës suksesi, pagimin e drejtëpërdrejtë të klientëve rast dëmi, qoftë ai material apo shëndetësor.

këtë frymë, UNIQA Insurance Group solli për herë parë në Shqipëri përmes SIGAL, Sigurimin Privat Shëndetit ndërsasot kompania e madhe e sigurimeve Shqipëri dhe rajon, me mbi 1 milion klientë, ofron shërbime inovatore për vendin dhe jo vetëm siç janëTeleShëndet” apo “Jetë Plus”.