Nga Selia e Shenjtë, nga Papa Françesku, njëurim i veçantë për humanistin Dod Doçi, në 65-Vjetorin e Lindjes, ing. i veprave të dritës nga Fierza, Komani e Banjë dhe i ndërtimtarisë bashkëkohore elitare, i veprave humanitare si i një kishe në Lurë dhe ndaj njerëzve në nevojë, për kulturën, etj., njeri i fismë e fisnik e me një familje model, prej kaherit i dekoruar nga Presidenti i Shqipërisë (v. 2017) me Urdhrin “Nënë Tereza”, Senator i ACABS, mik i “Gazeta  e Alpeve”, etj.