Një direktivë e re e Bashkimit Europian përcakton që edhe makinat nuk janë përdorim, mbyllura në oborret e banesave, garazhe ose çdo rast tjetër të palëvizshme, duhet gjithësesi siguracion.

Ndaj, gjithë ata I lenë automjetet e tyre të parkuara dhe jo përdorim duhet kenë sigurimin nga palët e treta.

Nga kjo direktivë shpëtojnë vetëm ato automjete që kanë probleme teknike, pa goma ose apo motorë dhe që konsiderohen paafta për qarkulluar.

Direktiva e BE- kërkon mbulim sigurimi edhe për motoçikletat, shkruajnë mediat italiane.

Direktiva evropiane për përgjegjësinë motorike, e cila u miratua javën e kaluar nga Parlamenti Evropian, nuk ju lejon as pezullimin e një policë sigurimi të përgjegjësisë motorike kur nuk jeni duke përdorur mjetin.

Ndërkohë, duhet jenë siguruara edhe skuterat, biçikletat me pedale dhe automjetet elektrike, cilat janë shtuar masë edhe Shqipëri, raporton Sigurime.Online.

Rregullat e reja, cilat ndryshojnë Direktivën 2009/103, nuk do hyjnë fuqi menjëherë: pas miratimit zyrtar nga Këshilli i BE- dhe publikimit në Gazetën Zyrtare unionit, shtetet kanë dy vjet kohë për ta vënë zbatim.

Sipas dhënave Drejtorisë Përgjithshme të Shërbimeve Transportit Rrugor aktualisht në Shqipëri ka 702,318 mjete rrugore aktive.

Vetëm gjatë vitit 2021 periudhën janar-maj janë shtuar 25,507 automjete reja qarkullim. Në krahasim me 10 vite parë, sot Shqipëri ka 75% mjete shumë.

Ndërkohë, pandemia e Covid- 19 ka ndikuar rritjen e numrit automjeteve vend qarkullojnë pa sigurim detyrueshëm.

Mësohet se janë rreth 136 mijë automjete nuk kanë bërë sigurimin e detyrueshëm motoric, TPL.

Shifra u publikua korrikun e shkuar nga vetë Drejtori Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete gjatë raportimit vjetor para Komisionit Ekonomisë Kuvend.

Mete vuri dukje faktin se pandemia rriti me 22 % numrin e makinave pasiguruara, shifër përbën një risk sistemik për Fondin e Kompensimit dhe për gjithë tregun e sigurimeve.