Shkruan: Florim ZEQA

Vizitën treditore emisarit posaçëm BashkimitEvropian, Mirosllav Lajçak Kosovë duhet kuptuar si njëtërheqje e vërejtjes dhe mesazh për qeverinë ardhje përvënjën e dialogut Kosovë-Serbi si prioritetin numër 1, ashtu siqështë agjendën e BE- dhe SHBA-ve, për shkak se përmbyllja e dialogut me Serbinë i hapë rrugë zhvillimitekonomik dhe shtigje mëdha shtetit Kosovës arenënndërkombëtare.

Dialogu i pa alternativë

Vizitën e Lajçakut Kosovë dhe rajon nuk duhet kuptuarsi kërcënim, por si mesazh dhe vetëdijësim politikanëvekosovar, se dialogu është i pa alternativë dhe i pashmangshëmdhe se agjendat dhe politikën ndërkombëtare e diktojnë ata e bënë Kosovën shtet dhe jo ne dhe as Serbia.

Edhe përkundër deklarimeve kryeministrit ardhje,z. Albin Kurti, se dialogu do jetë prioriteti numër 4 i qeverisë tij, vizita e Lajçakut Kosovë dhe rajon e thotë kundërtën. Pas formimit qeverisë re, Kosova nuk do mund t’i ikëdialogut, por do ta ketë numër 1 agjendën e politikësshtetërore.

Deklarimet e kryeministrit ardhje, Albin Kurtit përdialogun si prioritet katërt qeverisjen e tij nuk janëmirëpritur kancelaritë e Brukselit, sikurse nuk janë mirëpritur SHBA deklaratat e tij për shqyrtim vendosjes ambasadës Kosovës Jerusalem.

Guximi i tepruar i Albin Kurtit

Deklaratat e pamatura Albin Kurtit rreth dialogut me Serbinë mund t’i kushtojnë me rënje sërishme qeverisë, pordëmi do t’i shkaktonte popullit Kosovës mund jetëshumëfish i madh se kaq!

Ndërkaq hezitimet e Kurtit për vendosjen e ambasadës Jerusalem, mund na kushtojnë me tërheqje njohjes ngaIzraeli dhe jo vetëm kaq! Mund t’na i dëmtojë marrëdhënjet e shkëlqyera me sponsorizuesin e shtetit Kosovës dhe kësajnjohje veçanti-SHBA-, pa cilën as paramendohetrrugëtimi ynë si shtet i pavarur dhe sovran.

Fundja, se cilin qytet apo lokacion duhet ta vendosimambasadën i përket shtetit na ka njohtë e jo ne! Ne duhet t’ijemi mirënjohës dhe ta repektojmë vullnetin e shtetit mik.

Ideja e Kurtit, “unë jam kryeministër dhe bëjë çfarë duai takon një mentaliteti kaluar. Atë çfarë e thotë Albin Kurtiende pa u ngritur fronin e pushtetit, nuk e ka guximin ta thotëasnjë kryeministër i shteteve rajonit, madje as i vendeve zhvilluara Bashkimit Evropian.

Rezultati i zgjedhjeve 14 shkurtit, gjegjësisht legjitimiteti ka marrë nga qytetarët e vendit, e ngarkon Albin Kurtin me përgjegjësi lartë shtetërore për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe zgjidhjen e problemeve shumta.

Megjithatë, pavarësisht rezultatit zgjedhor, përveq pozitës, procesin e dialogut me Serbinë duhet përfshihet edheopozita parlamentare bashkë me subjektet tjera jashtë skenësparlamentare, përfshirë paikcat etnike Kosovë dhe shqiptarëte Luginës  Preshevës.

mos përseriten gabimet e kaluarës

Gabimet i ka bërë Albin Kurti kaluarën si opozitarme mosbashkangjitje procesin e dialogut me Serbinë, nukguxon t’i perserisë nga pozita e kryeministrit duke e injoruaropozitën shqiptare.

Bashkërendimi i veprimeve politike pozitë-opozitëpërveqse do ta inkurajonte Albin Kurtin, do ta forcontepozicionin e Kosovës dialog me Serbinë.

anën tjetër, as opozita nuk guxon ta vetëm, por duhet t’ibashkangjitet  Albin Kurtit përmbylljen e dialogut me Serbinë.

Për shkak seriozitetit dhe ndjeshmërisë dialogut, shumë se asnjëherë parë është i nevojshëm konsensuesi mesforcave politike shqiptare.

Për arsye se, pa konsensus mes forcave politike shqiptare, nuk mund ketë zgjedhje presidentit dhe as ratifikim marrëveshjes përfundimtare me Serbinë Kuvendin e Republikës Kosovës.

Bashkëpunimi me opozitën i pashmangshëm për Albin Kurtin

Edhe përkundër rezultatit lartë zgjedhor, për sigurimin e 2/3-ve kuvend, Albin Kurtit patjetër i duhet bashkëpunimi me forcat politike shqiptare.

Nëse bëhemi gjithë bashkë dialog me Serbinë nukkemi arsye t’i frikohemi lajçakëve, borrelëve dhe as grenellëve, pasi fati i veriut vendit dhe integritetit shtetit mbetet përseri dorën tonë, gjegjësisht dorën e deputetëve shqiptar, ku pa 2/3 (dy tretat) e votave tyre nuk mund votohet asnjëmarrëveshje cila do qoftë ajo për vendin tonë.

Bashkërendimi i forcave tona politike përballje me Serbinë do ta bënte krejtësisht paarsyeshme frikën ngadialogu, kundërtën, lajçakët, borrelët dhe grenellët do t’nashndërrohen fobi pashërueshme.

Dhënja e postit presidentit njërës prej partive opozitareështë pothuajse e pashmangshme për sigurimin e stabilitetitpolitik si dhe për evitimin e zgjedhjeve radhës.

Heqja dorë e Vjosa Osmanit nga posti i presidentit për mirën e shtetit do ishte veprimi i mençur dhe prgamatik, i guximshëm dhe patriotik. kundërtën, shkuarja e sërishme e vendit zgjedhje për shkakun e saj, do t’ishkaktonte dëm madh buxhetit shtetit si dhe do ta rëndonteedhe tejë jetën e qytetarëve Kosovës.

Asnjë post politik nuk krahasohet me interesin e shtetit dhejetën e qytetarëve!

Itali, 2 mars 2021