Këto ditë doli numri i ri iGazeta e Alpeve”, Nr. 36, me 32 faqe, (15-31 dhjetor), numri i fundit i Vitit2020, e cila gjendet shitje lirë gjithëShqipërinë e Kosovën, Rajonin Ballkanik Shqiptar, Diasporat Shqiptare Botë.