Nga data 15 Tetor 2020 barrierat mbrojtëse (maskat) janë të detyrueshme në çdo ambient jashtë shtëpisë sipas këtij udhëzimi të Institutit të Shëndetit Publik

https://new.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/1163-1UDHEZUES-MBI-PERDORIMIN-E-DEYRUESHEM-TE-MASKAV-NE-AMBJENTET-SHTEPIAKE-1.pdf