Fotot do të kenë një lidhje të cilat të çojnë tek informacionet e licencimit nëse janë nën Creative Commons dhe të përdoren falas pa pasur nevojë tja atribuoni dikujt.