Ndikimi i pandemisë Covid-19 vazhdon të funksionojë në ekonominë globale, duke shkaktuar një shqetësim dhe pasiguri të madhe në të gjithë vendet dhe sektorët.

Por herët a vonë bota do të dalë nga kjo situatë. Kur fillon rikthimi, megjithatë, shanset janë që jo gjithçka do të kthehet në atë mënyrë siç ishte më parë. Si do të ndryshojë sjellja e individëve dhe ndërmarrjeve pasi të jemi në një reagim ekonomik? Këtu janë pesë mënyra me të cilat konsumatorët dhe bizneset mund të ndryshojnë mënyrën e funksionimit të tyre.

Rritja e kursimeve ne cash  

Prishja e segmenteve të mëdha të ekonomisë globale ka testuar rrjetat e sigurisë sociale si kurrë më parë. Shumë kombe kanë zgjeruar përfitimet e papunësisë, kanë ofruar grante në mënyrë që punëdhënësit të mund të vazhdojnë të kompensojnë punëtorët dhe të ofrojnë ndihmë me qira. Edhe kështu, shumë individë mund të konkludojnë se mbajtja e më shumë parave të gatshme është mbrojtja më e mirë kundër ndërprerjeve të papritura në të ardhmen.

Ky ishte konkluzioni që ata arritën pas krizës globale financiare. Në vitet para kësaj krize, normat e kursimeve të Sh.B.A-ve ishin negative. Pastaj, duke filluar në vitin 2009, amerikanët filluan të kursyen përsëri megjithë afatet zero të interesit në depozitat bankare. Pas krizës aktuale, normat e kursimeve mund të marrin një hap më të lartë.

Zinxhirët e furnizimit 

Globalizimi i linjave të furnizimit ndihmoi për të nxitur rritjen gjatë viteve 1990 dhe 2000. Në dekadën e kaluar, tregtia ndërkombëtare ndaloi së rrituri. Edhe para shpërthimit të pandemisë Covid-19, proteksionizmi ishte tashmë në rritje.

Kriza aktuale thekson argumentet që qeveritë kombëtare të insistojnë në prodhimin vendas, të mallrave kritikë dhe shton një shtysë të re për sektorin privat të diversifikojë linjat e furnizimit gjithashtu. Për më tepër, një teknologji në zhvillim e cila mund të ketë një nxitje të madhe është teknika përfundimtare e lokalizimit-e-prodhimit: shtypja 3D.

Rritja e fleksibilitetit të punës 

Periudha Mars-Prill i ka dhënë botës një kurs përplasjeje në takimet virtuale në internet dhe duke punuar nga shtëpia. Në shumë fusha shërbimesh, të punësuarit dhe punëdhënësit janë zgjuar për mundësinë e punës nga ndonjë vend tjetër përveç zyrës.

Pasi të hapen zyrat, bota mund të arrijë një ekuilibër të ri me më shumë njerëz që punojnë nga shtëpia sesa më parë dhe me më pak njerëz që udhëtojnë ose marrin transportin publik në zyra. Për më tepër, nëse ekonomia nuk bën një rikuperim të shpejtë, bizneset do të jenë nën presion për të ulur kostot dhe një fushë në të cilën ata mund të shkurtojnë është të marrësh me qira më pak hapësira ​​ zyre. Kjo ka pasoja si për energjinë ashtu edhe për tregjet e pasurive të paluajtshme.

Udhëtimet e biznesit 

Sa prej asaj që është arritur gjatë udhëtimit në biznes mund të bëhet me teknologji të komunikimit, si takime në internet virtuale? Sigurisht, ka argumente të forta për takime brenda personave që lehtësojnë komunikimin në atë mënyrë që edhe teknologjitë më të mira nuk mund të përputhen mjaft. Kur të vlerësohet se është sigurt për të udhëtuar përsëri, linjat ajrore dhe hotelet që kujdesen për udhëtarët e biznesit mund të shohin një rikuperim të ngadaltë. Kjo gjithashtu ka pasoja edhe për konsumin e energjisë.

Shitjet me pakicë 

Edhe para pandemisë, shitja me pakicë tradicionale ishte nën një presion të jashtëzakonshëm. Për shembull, në vitin 2019, nivelet e vendeve të lira të qendrave tregtare u rritën në 10%, duke tejkaluar nivelin e lartë të krizës së tyre financiare. Shitësit me pakicë të tullave dhe llaçit nuk do të zhduken, por pronarët mund të kenë më shumë vështirësi në gjetjen e qiramarrësve për frontet e dyqaneve dhe qendrat tregtare.

Pasi të lehtësohet kriza aktuale globale, shumë gjëra do të kthehen në normale. Aktiviteti i importit / eksportit do të rifillojë. Dyqanet do të rihapen. Njerëzit do të kthehen në zyra dhe udhëtimet e biznesit do të fillojnë. Sidoqoftë, ajo që duket normale në 2021 ose 2022 mund të duket dukshëm ndryshe nga sa dukej normale në fillim të vitit 2020.