“Gazeta e Alpeve” ne qytetin alpin te Gucise…dhe drejt lartesive alpine te Vuthajve…

(Foto: Kelmend Ahmetaj, 12 dhjetor 2019)