Me kënaqësi të jashtëzakonshme ju shprihi konsideratën time falënderuese me rastin e nderimit tim nga ana juaj me Medaljen e Skendërbeut.
Kjo Medalje për mua do të thotë inspirim dhe motivim për angazhimin tim të metejm në çështjen kombëtare, të cilin e kam konsideruar dhe e konsideroj si obligim timin kombëtar e moral.

Z. Haradinaj, u falënderoj për këtë Medalje dhe për punën e suksesit që po arrin qeveria e Kosovës, nën udhëheqjen tuaj, në konsolidimin e shtetit dhe gjithashtu për përpjekjet që po bëni për zhvillimin ekonomik dhe integrimin e Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh prosperitetin dhe të arshshmen e vendit tonë.

Me konsideratë të lartë

Harry Bajraktari,
Prishtinë, 2019

Fotografia e Ramush Haradinaj