Ne Vuthaj të komunës së Gucisë po vazhdojnë punimet në vendosjen e kulmit të shkollës fillore katër vjeçare të këtij fshati.

Fotografia e Plava e Gucia Sot
Fotografia e Plava e Gucia Sot
Fotografia e Plava e Gucia Sot
Fotografia e Plava e Gucia Sot