Albert Mehaj i Hotit, një nga sportistët e rinj të krahinës së Plavë-Gucisë, i vlerësuar me medalje nga Fondacioni Plavë-Guci në Amerikë për arritje konkuruese sportive në piknike të plavë-guciasve në parqet e New Yorkut.

(Foto: Alex Selimaj i Nokshiqit të Plavë-Gucisë)