Lista e të dekoruarëve nga Presidentja Atifete Jahjaga (2011-2016)

http://www.president-ksgov.net/repository/docs/2017_04_13_161144_2017_03_31_132711_ATIFETE_JAHJAGA_2011__2016_EVIDENCA_E_TE_DEKORUARVE_NGA