Tetë oficerë shqiptarë të patrullimit kufitar do të trajnohen në malet e Serbisë

Vitin e kaluar, Ambasada Amerikane, nëpërmjet programit të Kontrollit të Eksportit dhe Sigurisë Kufitare (EXBS), dhuroi tetë Automjete Terreni (ATV) për Policinë e Kufirit dhe Migracionit Shqiptar. Këtë javë, programi EXBS ka identifikuar tetë oficerë të patrullimit kufitar për tu trajnuar perkrah Policisë Kufitare Serbe për përdorimin efektiv të këtyre automjeteve në terren të thyer. Ky trajnim shumë operativ, i cili zhvillohet në malet e Serbisë, do te mundësojë Policinë Kufitare Shqiptare të reagoje në mënyrë efikase ndaj trafikut te paligjshëm përgjatë kufirit të gjelbër shqiptar.

Last year, the US Embassy, through its Export Control and Related Border Security (EXBS) program, donated eight All Terrain Vehicles (ATV) to the Albanian Border and Migration Police. This week, the EXBS program has identified eight border patrol officers to train alongside Serbian Border Police for effective use of these vehicles in rugged terrain. This highly operational training, which takes place in the mountains of Serbia, will enable the Albanian Border Police to effectively address illicit trafficking along the Albanian green border.

Njofim i Ambasadës Amerikane në Tiranë