Fjalosem

Nga Laureta Petoshati

Me një kafe të fortë siç e bënte ime më
në orarin që e pinte im At,
mungesa e tyre më fjalos me zë,
pleqëron ca derte gjerë e gjatë.

© Vlorë, më 25.06.2018