Katastrofë mjedisore në Liqenin e Fierzës

Liqeni i Fierzës në Kaskadën e Drinit, ma i madhi në vendin tonë, gjendet në kufijtë ekstrem të katastrofës mjedisore. Mbeturinat e hedhura nga tre shtete: Kosovë, Maqedoni e Shqipëri, përgjatë Drinit të Bardhë e Drinit të Zi dhe Drinit të Bashkuar poi helmojnë ujërat, dëmtojnë ekologjinë, etj.

Ministritë e Mjedisit të tre shteteve, Qarku i Kukësit dhe tri bashkitë e tij, duhet të marrin masa për të pastruar e mirëmbajtur liqenin e Fierzës në këtë pranverë 2018.