Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, bashkëpunimme Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Bankën Botërore organizoi ditën e sotme Tiranë, Konferencën Ndërkombëtare me temëZhvillimi iSektorit SigurimeveMundësitë dhe Sfidat Evropën Juglindore”.

konferencë u diskutua përMundësitë dhe sfidat për zhvillimin e sektorit sigurimeve Evropën Juglindore”, “Roli i sigurimeve menaxhimin e riskut katastrofavedheSfidat për zhvillimin e sigurimeve bujqësi”.

Panelistët, përfaqësues nivelit lartë Qeverisë Shqiptare, institucionet financiare ndërkombëtare, autoritetet mbikëqyrëse financiare dhe pjesëmarrës tregut vendas dhe ndërkombëtar, ndan mendimet dhe eksperiencat e tyre lidhje me tregun e sigurimeve, praktikat botërore dhe nevojën për diversifikimin dhe zhvillimin e mëtejshëm sektorit sigurimeve rajon dhe Shqipëri.

I ftuar konferencë ishte edhe CEO i “SIGAL UNIQA Group Austria”, z. Avni Ponari, i cili ishte pjesë e seksionit me temëSfidat për zhvillimin e sigurimit bujqësisë dhe blegtorisë

Gjatë fjalës tij, CEO i Grupit “SIGAL UNIQA” u ndal te tregu i sigurimeve Shqipëri dhe rajon duke u shprehur se ato tashmë kanë ekspertizën dhe përvojën për operuar njësoj si çdo treg tjetër Evropë.

Nuk është e lehtë flasësh pas këtyre eskpertëve megjithatë do mundohem nxjerr diçka nga aktiviteti dhe përvoja ime industrinë e sigurimeve, nga fillimi i saj për kuptuar çfarë është e mundur dhe çfarë duhet bërë.

SIGAL UNIQA është pjesë e një grupi madh austriak. Prej vitit 2007 dy investitorë strategjikë, Vienna Insurance Group dhe UNIQA Insurance Group janë gjithë rajonin përmes dy kompanive shqiptare duke garantuar tregjet Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo i ka bërë këto tregje efikase dhe punojnë me standarte evropiane”, u shpreh z.Ponari.

Sipas tij, industria e sigurimeve vendin tonë ka tashmë eksperiencën dhe aftësinë paguese për marrë përsipër edhe rreziqet bujqësi, ashtu si sigurimet katastrofike dhe sigurimet e tjera.

Industria e sigurimeve Shqipëri, për ekspertizën, eksperiencën, aftësinë paguese do thoja është e standarteve mira mund ketë një treg sigurimesh“, tha ndër tjera themeluesi dhe drejtuesi i“SIGAL UNIQA Group Austria”. 

Bujqësia është një nga sektorët e rëndësishëm ekonomisë shqiptare, e cila, masë madhe, është e ekspozuar ndaj kushteve atmosferike, nxitura edhe si pasojë e ndryshimeve klimatike.

Ndaj Sigurimi i Bujqësisë është një mjet i rëndësishëm i menaxhimit rrezikut ndihmon fermerët mbrohen nga humbjet financiare për shkak fatkeqësive natyrore dhe kushteve klimatike.

Dhe sipas z.Ponari, kompanitë e sigurimeve Shqipëri janë gatshme marrin përsipër edhe rreziqet këtë sektor

Duke qenë këto pozita, edhe fushën e bujqësisëka gjitha mundësitë organizojë dhe ta drejtojë atë me shumë sukses. organizojë dhe drejtojë edhe sigurimet katastrofike, edhe sigurimet e tjera, cilat janë procese diskutimi dhe për cilat ne kemi mendimet tona, për shkak eksperiencës sonë“.

Ajo dua them dhe është e rëndësishme, tregu i sigurimeve Shqipëri, sigurimet bujqësi, sigurimet vullnetare, shëndeti, pasuria janë sigurime me specifika ndryshme çdo vend. Secili vend ka specifikat e tij. Ashtu si çdo rreth Shqipëri ka specifikat e veta. Unë operoj tre shtete dhe trija shtetet, pavarësisht se produkti ka njëjtin emër, ai ka brenda specifikat e ndryshme janë shumë rëndësishme për çdo vend”, shtoi CEO i “SIGAL UNIQA Group Austria”.

SIGAL UNIQA Group Austria ka kryer një studim, i cili tregon sa është vlera totale e aseteve sigurueshme bujqësinë dhe blegtorinë shqiptare dhe sa është primi vjetor për sigurimin e tyre.

Ne kemi bërë një hulumtim dhe rezulton se totali i aseteve bujqësore mund sigurohen Shqipëri është 2.5 miliardë Euro. Ndërsa primi vjetor për sigurimin e tyre është 80 milionë Euro”.

Kërcënimet sektorin e bujqësisë janë shumta, duke nisur nga moti, i nxitur edhe nga ndryshimet klimatike. Por Shqipëri rreziqet kryesore janë breshëri dhe përmbytjet. Sa i përket pool-eve, ato janë evidente dhe pranishme gjithë tregun shqiptar sigurimeve duke paguar dëme çdo lloj natyre”, thaz. Avni Ponari.

Z.Avni Ponari gjatë fjalës tij

Pavarësisht se gjithë panelistët e pranishëm konferencë dhanë idetë dhe eksperiencat e tyre, sipas vendeve vinin, gjithë ranë dakord një pike: Bujqësi pa sigurime nuk mund ketë. Dhe pa bashkëpunimin qeveri-kompani sigurimesh-fermerë sigurimet bujqësi nuk mund jenë kurrësesi suksesshme.