Janari është një muaj i gjatë, i mërzitshëm dhe ilodhshëm edhe pse kohëzgjatja e tij është e barabartë me atë dhjetorit, por mendërisht duket e pafund. Objektivat sapo janë vendosur dhe projektet e reja nisin i lënë vendinankthit shoqëron këtë muaj. Kjo është nga pikëpamjapsikologjike pse ne e perceptojmë janarin shumë gjatë se tjerët. Dhe gjithë mezi presin fillimin e shkurtit, kurgjendja shpirtërore do përmirësohet dhe perspektivat do jenë ndritshme.

Është fillimi i gjithçkaje

Janari është fillimi i vitit, është fillimi i projektevepersonale dhe punës dhe fillimi i pritshmërive për ardhmen. Është muaji cilit, e hëna blu i është atribuar edheditës trishtë vitit. Janari është një muaj plot pritshmëri, vullnet, shpresa për ardhmen dhe për këtë arsyeperceptohet i gjatë se gjithë tjerët.

Rifillon rutina

Janari është muaji cilin rutina rifillon pas pushimeve Krishtlindjeve. Dhjetori është një muaj ecënshpejt sepse festat na mbushin ditët dhe kokën. Nxitimi përdhurata, afërmit dhe miqtë, darkat, organizimi i festavebëjnë koha fluturojë. Pra, ne e perceptojmë janarin sishumë gjatë, sepse ishim mësuar me një kohë tjetër, ndihemi bosh dhe tani thjesht luftojmë.

Emocioni i zakonshëm është trishtimi (e hëna blu)

Shtëpitë janë zbrazur nga shkëlqimi i festave, bën ftohtëdhe ditët janë ende shumë errëta. Vera është ende shumëlarg dhe për pushimet e ardhshme do duhet presim paktën tre muaj. Shkurtimisht, janari na duket i gjatë, sepse është një muaj i vështirë. Por nga shkurti e vazhdimshohim dritën fund tunelit.