SiguracioniKarton Jeshilështë i detyrueshëm për gjithaautomjetet e regjistruara Republikën e Shqipërisë udhëtojnë jashtë kufijve saj.

Ky siguracion mbulon përgjegjësinë civile mbajtësit mjetit, ndaj dëmeve u shkakton palëve treta, materiale apo shëndetësore, përputhje me parashikimin e Ligjit një prejshteteve Ballkan apo Europë.

Përse duhet pajisemi me “Karton Jeshilkur udhëtojmëjashtë?

Paisja me “Karton Jeshilështë i detyrueshëm për çdo mjet udhëton jashtë Republikës Shqipërisë (përjashtuarKosovën).
Mospaisja e siguracionitKarton Jeshil” ka penalitete ligjore varësi vendit ku udhëtoni.
Mospasja e siguracionitKarton Jeshilështë edhe shkakligjor për refuzim udhëtimit nga policia vendase.
Risku i madh janë dëmet mund ti shkaktohen palëve treta nga drejtuesi i mjetit. pjesën madhe shteteve nuk ka kufi ligjor për vlerën e dëmshpërblimit, pordrejtuesi i mjetit duhet paguajë vlerën e plotë dëmit ai shkakton, mund arrijë miliona euro.

Kartoni Jeshil”, për një afat 15-ditor, kushton vetëm 40 euro (përjashtuar Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut kukushton 15 euro) ndërsa dëmi i madh paguar fundmika qenë plot 1.6 milion euro. Rezerva e dëmit për këtëkategori është 11.,5 milionë euro për 1105 dëme, çka do thotë mesatarisht 11 mijë euro për dëm.

PërseKarton Jeshilnga SIGAL UNIQA Group Austria?

Nëse pajiseni me një siguracionKarton Jeshilnga SIGAL UNIQA dhe jeni përfitues një aksident (një mjet tjetër juka shkaktuar dëme materiale apo dëme shëndetësore ndajjush apo pasagjerëve tuaj), atëherë SIGAL ju ofronmbrojtje ligjore FALAS për gjitha procedurat e dëmshpërblimit nga kompania e sigurimit përgjegjëse vendin përkates ku ka ndodhur aksidenti. Kështu ju kursenikohën dhe paratë tuaja duke mosangazhuar një avokat vendin e aksidentit.
SIGAL ju ofron mundësinë blini siguriminKartonJeshil” online, nga celulari apo laptopi juaj, duke kursyerkohën tuaj
Sipas raportit fundit Autoriteti MbikqyrjesFinanciare, periudhën janar-tetor 2022, SIGAL UNIQA Group Austria vijon ruajë vendin e parë treg edhe produktinKarton Jeshil” duke zënë mbi 25% tij.

Edhe dëmshpërblimet ndaj klientëve, SIGAL UNIQA mbetet krye, mes 8 kompanive.

Sipas AMF, gjatë periudhës janar-tetor 2022 nga 427 milionë lekë dëme paguara te klientët total, vetëmSIGAL numëron mbi 164 milionë lekë dëmshpërblime, me një diferencë jo vogël me kompaninë rënditet e dyta.

Por teksa po hyjmë muajin dhjetor, muajin e festave dhe kurudhëtimet jashtë Shqipërisë, SIGAL UNIQA Group Austria vjenme një mundësi artë për gjithë klientët aktualë apo rinj blejnë siguracioninKarton Jeshilpranë kësaj kompanie.Kushdo e blen këtë siguracion me prim duke nisur nga 130 euro përfiton falas edhe shërbimin inovativTeleShëndet”.

Çfarë shërbimesh ofron “TELESHËNDET”:

Me “TeleShëndet ju mund konsultoheni me një mjek licensuar, audio ose video, çdo orë ditës apo natës, për çdoshqetësim shëndetësor mund keni.

Me “TeleShëndet ju keni mundësinë ngarkoni gjithaezkaminimet mjekësore, shkarkoni kohë reale kartelënmjekësore ku janë gjitha vizitat, këshillat dhe ilaçet e rekomanduar nga mjeku.

Me “Teleshëndet, ju mund merrni edhe një recetëelektronike për t’ja treguar farmacistit.

Me “Teleshëndet ju përfitoni ulje për shërbime mjekësore klinikat dhe spitalet mira vend

BLI ONLINE TANI SIGURACIONIN KARTON JESHIL (https://sigal.com.al/merr-cmim/#karton-jeshil ) DHE PËRFITO FALAS “TELESHËNDET” për patur edhe mjekun kudo dhekurdo me vete.

Është mirë udhëtosh i sigurt, vetëm me SIGAL UNIQA Group Austria

Web: www.sigal.com.al

E-mail: info@uniqa.al

Whatsapp: 068 60 62 829