Rëndom bëjmë investime mëdha për blerë një banesë apo ndërtuar një shtëpi, ndërsa harrojmë ta sigurojmë atë!

Sigurimi i shtëpisë mundëson për humbjet financiare të shkaktuara nga dëmtime ndryshme t’ju kompensohen humbjet financiare dhe prona juaj kthehet gjendjen para ngjarjes.

Shqipëria është mjaft e ekspozuar ndaj përmbytjeve dhe ndodhet  zonën e rrezikut sa i përket lëkundjeve sizmike, dukuri që nuk është dorën tonë. Por ajo ne mund parandaloni, janë kostot financiare le pas një tërmet, zjarr, përmbytje, stuhi etj.

Sigurimi i shtëpisë përfshin disa lloje mbulimi:

MBULIMIN E BANESËS: E gjithë ndërtesa dhe gjitha punimet me mure e me dritare, duke përfshirë edhe dritaret e bravat, si dhe themelet e bodrumeve;

MBULIMIN E PASURIVE PERSONALE: Mobilje, orendi, pajisje

Nga cilat rreziqe mund sigurohet?  

Zjarri nënkupton djegien me flakë mirave materiale, jashtë një vatre përshtatshme, mund zgjerohet e të përhapet”;

Rrufeja nënkupton shkëndinë elektrike shkaktuar nga një rritje tensioni (volt) ose intesiteti (amper), si rrjedhojë e një ndryshimi madh një reje, o një reje e ajrit përreth ose të tokës;

Eksplozioni nënkupton zhvillimin e gazrave ose avujve me temperaturë lartë e tensioneve, shkaktuar nga reaksionet kimike, dhe zgjatet vetë me shpejtësi madhe;

Rënie avionesh, pjesëve tyre ose gjërave transportohen nga to;

Tërmeti;

Përmbytja, shirat, breshëri;

Rredhja e tubacioneve ujit shkaktuara nga prishja e tubacioneve nga i ftohti ose mbipresioni i ujit;

Mbingarkesa me dëborë nënkupton rënien e plotë ose të pjesshme e çatisë ose mure shkaktuara nga mbingarkesa me bore);

Vjedhja;

Përgjegjësinë ndaj Palëve treta (dëme i shkaktoni palëve të treta si komshinj ose afërm mund jenë pranishëm gjatë një aksidenti brenda shtëpisë tuaj).

A është një policë sigurimi e shtëpisë e lirë, e mirë?

Kur vjen fjala për blerjen e sigurimit shtëpisë, a duhet të zgjidhni cilëndo kompani ju del përpara me çmimin të ulët sigurimit shtëpisë?

Kur ne shkojmë një dyqan rrobash, është e lehtë të krahasojmë ndërmjet një trikoje kashmiri kundrejt një trikoje me poliestër, por si mund t’i krahasojmë policat e sigurimit me cilësi lartë, veçanërisht kur ka kaq shumë kompani ofrojnë sigurimin e shtëpisë nga cilat ju mund zgjidhni?

Kosto mesatare e sigurimit shtëpisë Shqipëri është 1 euro për metër katror vit. Por për kuptuar se si zgjidhni sigurimin e një cilësie lartë dhe një police me çmim mirë, poshtë do gjeni shpjegimin se si funksionon sigurimi shtëpisë dhe se çfarë do merrni këmbim asaj jeni duke paguar për sigurimin e shtëpisë tuaj.

Çfarë e bën një policë sigurimi unike për ju?

Çmimi i sigurimit shtëpisë mund variojë mënyrë të konsiderueshme, varësi faktorëve tillë si gjendja e shtëpisë dhe vendndodhja, pjesa e zbritshme e policës, rreziqet e mbuluara mund t’ju nevojiten.

Tre faktorët kryesorë ndikojnë koston e primeve të sigurimit shtëpisë:

Kushtet e motit dhe nentokës qytetin tuaj. Qytetet me risk madh katastrofave natyrore përgjithësisht kanë prime larta.

Materialet me cilat është ndërtuar shtëpia juaj. Sa më shumë shanse ketë shembja apo dëmtimi i shtëpisë suaj nga katastrofat natyrore aq i lartë do jetë primi i sigurimit  shtëpisë suaj. Kjo merr llogari çdo gjë nga materialet e përdorura, për shembull, për çatinë, dhe deri tek forma e çatisë suaj.

Historia e humbjeve zonën ku ju jetoni. Duke qenë se sigurimi i shtëpisë mbulon gjithashtu edhe gjërat ju keni në zotërim, mundësia gjërat tuaja vidhen do përcaktojnë gjithashtu edhe riskun tuaj.

A ndikon mbulimi çmimin e sigurimit?

Mbulimi me sigurim ju mbron nga zjarri, eksplozioni, rrufeja, katastrofat natyrore si Tërmet, Përmbytje, Rrëshqitje Toke apo Stuhi, Thyerje xhamash, Vjedhje mund t’i ndodhin pronës suaj.

Sigurisht, vlera e vet shtëpisë suaj do ndikojë çmimin e policës suaj sigurimit. Nëse ju jetoni një shtëpi me rifinitura një cilesië lartë dhe pajisje shtëpiake shumë të shtrenjta, ju do duhet paguani një prim vjetor lartë i cili do llogarisë kostot e rindërtimit shtëpisë suaj rast fatkeqësish natyrore dhe aksidentale.

A mund kem ulje për policën time?

Ka vetëm disa mënyra se si ju mund merrni një çmim të ulët policës sigurimit shtëpisë suaj.

Po ju përmendim disa aspekte minimizimit riskut:

Nëse ju keni sistem mbrojtje ndaj zjarrit, alarm zjarri, ose alarm për hyrje paautorizuar shtëpi, këto mund shërbejnë si një mënyrë për ulje çmimi pasi tregon se ju si pronar kërkoni  ruani sigurinë e shtëpisë suaj dhe kështu ju paraqisni një risk ulët për kompaninë e sigurimit.

Historia e dëmeve: Nëse ju keni pasur dëme shkuarën, zakonisht çmimi juaj do rritet përveç pjesës zbritshme ose nëse ajo ka ndodhur është menaxhuar nën kontrollin tuaj.

A jeni gati për blerë?

Gjatë krahasimit çmimeve sigurimit shtëpisë, krahasoni çdo policë detaje përpara marrjes një vendimi, duke përfshirë pjesën e zbritshme, shtesat, apo limitet e mbulimit.

Sigurisht, çmimi është i rëndësishëm, por nuk ia vlen blini një policë lirë nuk ju fal paqen e mendjes.

PSE SIGAL UNIQA?

Gjatë vitit 2021, vetëm Sigurimet e Pronës, SIGAL UNIQA ka paguar te klientët e saj mbi 3 milionë euro dëmshpërblime. Ndërkohë, vetëm gjatë këtij 6-mujorit parë këtij viti, vetëm për Sigurimin nga Zjarri, SIGAL ka paguar te klientët e saj mbi 700 mijë euro dëmshpërblime.

Kjo ka bërë SIGAL UNIQA Group Austria jetë lidere në treg, duke zënë 53.44% tij me një rritje prej 6% krahasuar me njëjtën periudhë një viti parë, thekson AMF raportin mbi ecurinë e tregut sigurimeve Shqipëri për periudhën janar-qershor 2022.

ZGJIDH ONLINE një nga PAKETAT E SIGURIMIT ofron SIGAL UNIQA me vetëm një klik : https://sigal.com.al/pasuri-dhe-garanci/sigurimi-i-prones-dhe-pergjegjesise/sigurimi-i-shtepise/

Nëse doni siguroheni ka vetëm 1 emër, SIGAL UNIQA Group Austria…

Për çdo pyetje apo paqartësi, kontaktoni :

Whatsapp: +355 68 606 2829

 

E-mail: info@uniqa.al