SIGAL UNIQA, kompania më e besuar tek shqiptarët. Publikohet raporti i AMF

 

 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) publikoi ditën e sotme raportin lidhur me ecurinë e tregut sigurimeve Shqipëri për periudhën janar-shtator 2021.

Sipas raportit, ardhurat nga primet e shkruara bruto sigurimit për periudhën janar-shtator 2021 kapën vlerën 14,166 milionë lekë, ose 18.06% shumë se janar-shtator 2020. Gjatë periudhës janar-shtator2021, numri i kontratave sigurimit lidhura arriti 849,732 me një rritje prej 22.53% krahasuar me njëjtën periudhë një viti parë.

Tregu mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, cilat sollën 92.6% vëllimit përgjithshëm primeve, ndërsa sigurimet e Jetës kanë 7.23%.

Parë nga këndvështrimi i ndarjes tregut sipas llojit sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto sigurimit vullnetar zënë 39.35% dhe primet e shkruara bruto sigurimit detyrueshëm zënë 60.65% totalit tregut.

Gjatë periudhës janar-shtator 2021, dëmet e paguara bruto tregun e sigurimeve, arritën rreth 5,171 milionë lekë, ose 7.21% pak se periudhën janar-shtator 2020, ndikuar kryesisht nga pagesa e pjesës madhe dëmshpërblimeve për tërmetet e fund vitit 2019 gjatë vitit kaluar.

Ndërkohë dëmet e paguara bruto sigurimin motorik për periudhën janar-shtator 2021 kapën vlerën 3,025 milionë lekë, duke pësuar një rritje me rreth 42% krahasuar me njëjtën periudhë një viti parë.

Raporti i AMF nxjerr pah dominimin e SIGAL UNIQA Group Austria, kompania e madhe e sigurimeve vend dhe rajon, si për primet e shkruara ashtu edhe për dëmet e paguara.

 

SIGURIMET MOTORIKE

SIGAL UNIQA Group Austria dominon tregun me 21.54%

 

SIGURIMI AKSIDENTE DHE SHËNDET

SIGAL UNIQA Group Austria dominon tregun me 42.03%

 

SIGURIMI I PRONËS

SIGAL UNIQA Group Austria dominon tregun me 40.94%

(Burimi: www.amf.gov.al )

 

FONDI I PENSIONEVE VULLNETARE SIGAL

Pjesë e SIGAL UNIQA Group Austria është edhe Fondi i Pensioneve Vullnetare SIGAL.

Sipas Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare, për nga vlera e aseteve neto, Fondi SIGAL kryeson tregun e pensioneve private me 43.5% totalit.

fund muajit shtator, fondi i madh vend SIGAL Pension, raportoi një kthim prej 3.69%, nga3.68% kishte qenë mesin e këtij viti dhe 3.53% kishte qenë për vitin 2020.

 

KUSH ËSHTË SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA?

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA, e themeluar vitin 1999, është kompania e madhe dhe e besueshme e sigurimeve Shqipëri, gjithashtu funksionale rajonale Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Është një nga grupet mëdha sigurimeve, i përbërë nga 8 Shoqëri Sigurimeve dhe Risigurimeve Jetës dhe Jo Jetës dhe Fondit Privat Pensionit, duke udhëhequr tregun e sigurimeve.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA është pjesë e “UNIQA Insurance Group”, një nga gjigantët fortë dhe fuqishëm financiarë dhe grupet e sigurimeve Evropën Qendrore dhe Lindore, duke numëruar shumë se 5,5 miliardë euro prime shkruara/vit, 23,500 punonjës dhe 15,5 milionë klientë 18 vende.

Sa i përket SIGAL UNIQA Group Austria, ajo ka 1936 punonjës 1136 zyra dhe numëron mbi 500 mijë kontrata dhe 68.533.000 euro prime shkruara gjatë vitit 2020.