Firmosëm sot formularin e kandidimit dukurisë  Kcimit Tropojës për “Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity” (Lista Përfaqësuese e Dukurive Trashëgimisë Kulturore Jomateriale te Njerëzit) dhe dijebërjes Xhubletës për  Listën e Dukurive Rrezik (Urgent Safeguarding List).

Një moment i rëndësishëm për ruajtjen dhe transmetimin brez pas brezi, por edhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore përtej kufijve lokalë.

Faleminderit komuniteteve lokale e propozuan dhe këmbëngulën, por edhe partnerit tonë The AADF, na mbështetën për ta çuar përpara këtë nismë, për ne është një mision.

Tiranë, 30 mars 2021

 

Skënder HAKLAJMjeshtër i Madh, koreograf, studiues.

“…Miq dhe dashamirë të Kcimit:

Na qoftë për hajr! Kcimi e kaloi pragun e vështirë dhe hyri në auditorin e konsultimeve, analizave dhe deçizionit përfundimtar të specialistëve botërorë në UNESCO.

Past fatin e bekimin nga dora e Zotit! Amin!

 

Tiranë, 31 mars 2021

 

Jaho BRAHAJStudiues i Etnografisë, Kulturës e Historisë.

“…Kjo është punë e lavdërueshme dhe një moment rëndësishëm për ruajtjen dhe transmetimin brez pas brezi, por edhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore përtej kufijve lokalë.”.

Tiranë, 31 mars 2021