Vazhdon Fushata e Abonimeve  në “Gazeta e Alpeve”- gazetë Rajonale-PanShqiptare-NdërBallkanike, E Pavarur, E Përdyjavshme (në 1 e 15 të çdo muaji), me 24 deri 32 apo 40 faqe (sipas rastit, eventeve e tematikave), iu vjen në variantin PDF, me shërbimin WeTransfer, në email-in tuaj, në ditën e botimit të saj.

            Udhëzimet, praktikat, i gjeni në Websajtin e ri të “Gazeta e Alpeve”, duke klikuar gazetaealpeve.com në Google ose në ose në profilin tonë në Facebook, Instagram, Twitter.

            “Gazeta e Alpeve” në variantin print (letër-shtypur) është vetëm në Shqipëri e Kosovë e treva etnike shqiptare në afri të kufijve të  tyre.

            Komunikimet tona: Tel: 00355 69 78 39 500 dhe  Email: gazetaealpeve@gmail.com