Bëj abonimin tënd me:

rmes emailit tonë:

gazetaealpeve@gmail.com

Abonimi për 1 vit kushton:

EUROPË, AZI-AFRIKË: 20 Euro

AMERIKË-KANADA-AUSTRALI30 USD

“Gazeta e Alpeve” me 32 faqe iu vjenvariantin PDFme We Transfer në e-mailin tuaj në ditën e botimit të saj përdyjavor, dy herë në muaj.