Prokurori amerikan pranë Gjykatës Speciale për Kosovën, tre ditë para takimit të Uashingtonit me ndërmjetsimin e ambasadorit Richard Grenell, midis delegacionit të Serbisë tëkryesuar nga presidenti Aleksandër Vuçiç dhe delegacionit tëKosovës të kryesuar nga presidenti Hashim Thaçi, ri publikeaktakuzën për Presidentin Hashim Thaçi, Kryetarin e PDK-, Kadri Veseli dhe disa të tjerë, pa cituar emra. Të parët akuzohenpër krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, lidhur me mbinjëqind vrasje shqiptarëve, kundërshtarëve politikë, romëve sidhe pleqve, plakave e fëmijve serb periudhën nga fundi i vitit1998 deri fillim të vitit 2000.

Prokurori Special e kishte paraqitur dosjen me aktakuzën tegjykatësi i hetimeve paraprake të Gjykatës Speciale 24 prill2020, në ditën kur Hashim Thaçi ka lindur më 1968.

Në bazë të dispozitave proceduriale penale gjykatësipërkatës kishte në dispozicion gjashtë muaj për shqyrtimin e dosjes, saktësisht deri me datë 23 tetor 2020, kohë në të cilënduhej të dilte me një vendim nëse dosja i plotëson kushtet për tëkaluar në gjyq, për ta kthyer atë për vazhdimin e hetimeve ngaProkurori Special, ose pushimin e çeshtjes. Gjatë kësaj periudhe, emrat e akuzuarve mund të mbeteshin konfidencial, por dhemund të reklamoheshin, që ndodh rëndom si një lloj presioni tëprokurorisë ndaj gjykatës, se ja ne e bëmë detyrën, tanipërgjegjsinë për vendimin e ka gjykata që është e pavarur etj..Prokurori Special dhe zyra e tij për informimin e bënë publike aktakuzën e depozituar në Gjykatën Speciale, përpara samitit tëdatës 26 qershor Shtëpinë e Bardhë.

Unë kam ndjekur komentatorët politikë Tiranë e Prishtinë, por dhe disa perendimorë janë shprehur se akuza u bë publike për shkak të diferencave midis BE dhe ShBA lidhurme rrugët për zgjidhjen e çeshtjes së Kosovës, se Hashim Thaçinë prapaskenë me Edi Ramën kishin rënë dakort me AleksandërVuçiçin për ndarjen e Kosovës, se ambasadori Richard Grenelldo rritej në pozitë pas zgjidhjes së kësaj çeshtje etj.. Në këtokomente nuk mbahej parasysh fakti se Prokurori Special ështëemëruar nga SHBA.

Unë do përpiqem ta trajtoj problemin në retrospektivë edhepër të provuar se akuza ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, jo vetëm nuk përbën shqetsim por është oguri më i mirë imundshëm dhe është fillimi i zgjidhjes së çeshtjes së Kosovës.

Ndjeshmëria për Kosovën ka qenë shumë e lartëveçanërisht në rrethet veriore të vendit. Ne ishin rritur me dashurinë për Kosovën, mbasi nuk ishte vetëm gjyshi im qëshumë vite

kishte jetuar e punuar në Kosovë, por për banorët e shumëzonave të veri të vendit Prizreni, Gjakova, Peja ishin qendratkryesore të tregut. Partia Komuniste Jugosllave kishte deleguarnë Mbledhjen Themeluese të Partisë Komuniste të ShqipërisëDushan Mugoshën që komunikonte shqip, sepse familja e tijgjatë sundimit turk kishte migruar nga malësia e Lezhës në Mal të Zi. Unë që nga mosha dhjetë vjeç nga kurioziteti dëgjojalajmet e Radio Prishtinës që informonte për demostratat e vitit1968 e gjithë zhvillimet në Kosovë e Botë. Forcat e UshtrisëNacional Ҫlirimtare të Shqipërisë dhe komunistët shqiptar patënnjë rol vendimtar në bindjen për krijimin e formacionevepartizane të shqiptarëve në Kosovë ku në luftë kundër nazi-fashizmit dhanë jetën 6203 dëshmorë. Udhëheqsit shqiptarë të Luftës II Botërore, Mehmet Hoxha, Xhavit Nimani, FadilHoxha, Bije Vokshi, Ismet Shaqiri e bashkëpunëtorët e tyre, jo vetëm që i hoqën shqiptarëve etiketimin kolaboracionist ipushtuesve nazi-fashist që shoqërohej me deportim nga trojetetnike, por arritën t’i imponohen Serbisë e Jugosllavisë, që nëKuvendin e zhvilluar në Prizren nga data 7 deri 10 korrik 1945 Kosova të realizoi subjektivitetin politik, pra për herë të parë nëhistori të jetë palë, nën Serbi e Jugosllavi me kufij shtetëror tëpërcaktuar saktë. Për të mohuar vlerat, edhe në tridhjetë vjetët e pluralizmit, kjo arritje quhen dështim, duke arritur në absurd sakomunistët, që përbënin fondin e atdhetarëve dhe mbrojtësve mëtë mëdhej të interesave kombëtare të shqiptarëve në histori, ietketojnë deri tradhëtarë. Fanatikët nuk llogarisin faktin se Perandoria Turke, megjithëse i kishte aleatë shqiptarët e Kosovës si din kardash, për ti sunduar lehtë që të shërbejnëpa kërkesa, i kishte lënë ata analfabetë, dhe në periudhën midis dy luftërave botërore Kosova kishte krijuar një fond prej rreth 20të diplomuar në arsimin të lartë, prej të cilëve një numër i madhu bënë bashkëpunëtorë të nazi-fashizmit dhe rreth 100 me diploma të arsimit të mesëm, gjimanz e mësuesi, në Shqipëri. Me këtë kontigjent nuk mund të mbuloheshian nevojat e njëdikasteri as të një komune, prandaj në gjendjen që i kishin lënëshqiptarët vëllezrit turq, republika për shqiptarët ishte dheteorikisht e pamundur. Pas prishjes së marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave më 1948, estabilshmenti politik i Shqipërisëmaksimalizoi presionin ndaj lidershipit të Jugosllavisë, përrealizimin e të drejtave të shqiptarëve njëlloj si për popujt e tjerëtë federatës. Udhëheqsit e luftës antifashiste në Kosovë, meKushtetutën e Jugosllavisë të vitit 1974, avancuan statusin e krahinës duke e rritur atë në nivel të përafërt me republikat, me parlament, qeveri, kryetar shteti me të drejtën e faljes, gjykatë tëlartë, prokuror të përgjithshëm dhe bankë popullore. Shumëshpejt u provua paradigma e kryeministrit Nikoll Pashiç se problemi më i madh për Serbinë është shteti shqiptar. Kosovapati treguesit më të lartë të zhvillimit në Jugosllavi e më gjërëmbasi trashëgonte nivel të ulët nga Perandoria Turke. Nënudhëheqjen lidershipit komunist në Kosovë e Jugosllavi, me Ismet Shaqirin, Fadil Hoxhën, Mahmut Bakallin, Mehmet Hoxhën, Kol Shirokën, Azem Vllasin, Sinan Hasanin, XhavitNimanin etj., shqiptarët në Kosovë jo vetëm qenë populli i parënë Botë, juridikisht pakicë, që realizoi shkollimin e lartë nëgjuhën amtare, gjë që nuk e kanë arritur as hungarezët nëTransilvani me popullsi e territor dy herë më të madh, por se me dyzet e një mijë stduentë të regjistruar për vazhdimin e studimeve në vitin shkollor 1980-1981, kishte numrin më tëmadh të studentëve në Botë, për milion banorë, pas Sheteve tëBashkuara të Amerikës. Kjo arritje tejkalonte imagjinatën edhetë më optimistit, pinjollët e anafabetëve djeshëm,megjithëse bashkëpunëtorë të pushtusve turq, viheshin pararojë arsimit në Europë. Serbët do të shpreheshin seshqiptarëve u hoqën pushkët pa leje, por me arsimin e lartë pa kufizim në gjuhën shqipe, u dhamë topat. Ata i shqetsuan këtozhvillime dhe kuptuan se mbasi Lufta II Botërore kishte nxjerrënga skena politike  familjen mbretërore të Karagjorgjeviçve atanuk mund të ishin më sundues në Jugosllavi. U bindën se nuk ka dhënë rezultate proklamimi i bashkim-vëllazërimit midis shqiptarëve dhe serbve duke shfrytëzuar si simbol ekzekutiminnga fashistët së bashku në Landovicë të Prizrenit të Ramiz Sadikut e Boris Vukmiroviçit të zënë në aksion, ndonjë martesëe rrallë midis tyre dhe dhjetëra mijë martesa me myslimanët e Bosnje Hercegovinës, me të cilët përveçse të një gjaku janë dhetë një gjuhe, nuk kishin dhënë asnjë rezultat, dhe se me këtapopuj konflikti ishte qytetrimor, prandaj Jugosllavia nuk mundtë funksiononte. Me këtë projekt ata inskenuan demostratat nëKosovë me parullën Kosova Republikë kur ajo kishte vetëmgjashtë vjet që kishte fituar statusin e krahinës autonome dhenuk kishte arritur të implementonte atë status. Prandaj, me organizimin e demostratave të shqiptarëve në Kosovë nëpërmjetUDB- Jugosllave, kur lidershipi shqiptar nga krahina nëfederatë nuk kishte asnjë dijeni, Serbia filloi procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë.

Artikujt madhështorë redaksional të gazetës Zëri i Popullittë prillit 1981, ku dënohej dhuna e policisë jugosllave kundërshqiptarëve mbas demostratave të mars, prillit 1981 ishinpikënisje e ndërkombëtarizimit të çeshtjes shqiptare nëJugosllavi. Bashkë me shumë shokë në Kukës ishim të gatshëm, që pa llogaritur jetën, të shkonim në luftë për mbrojtjen e tëdrejtave të shqiptarëve të Kosovës.  Menjëherë serbët filluandiferencimin ideopolitik të shqiptarëve në qendra pune e organizata të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë derisa 1989 arritën shfuqizimin e dispozitave kryesore të Kushtetutës Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës 1974, që eshoqëruan me mbylljen e institucioneve.

Duke parashikuar këto ndryshime politika turke planifikoikrijimin e shteteve satelite në Ballkan duke shfrytëzuar mbetjet e perandorisë së saj, popullsitë arbën të islamizuar në visetshqiptare dhe popullsinë arbën të sllavizuar e islamizuar nëBosnje Hercegovinë. Në të njejtën kohë edhe Gjermanisë e vendeve veriore i interesonte shkatërrimi i ekonomive të këtijrajoni, që vetëm ata të jenë prodhues e shitës e të tjerët blerës. Për realizimin e këtij projekti, në Shqipëri u siguruabashkëpunimi i Ramiz Alisë dhe i Sali Berishës, në BosnjeHercegovinë i Ali Izetbogoviçit dhe në Kosovë i Rexhep Qoses. Në kuadër të atij projekti, Ramiz Alia hartoi shpejt e shpejt ligjinnr. 7501, datë 19.7.1991 për tokën për të realizuar përjashtimin e komunitetit katolik nga pjesëmarrja në privatizimin e saj duke evënë atë para faktit të kryer. Shqipëria më 1991 kishte 3,3 milion banorë dhe 700 mijë ha tokë bujqësore me një mesatare2,330 m2 për frymë, me shkallë boniteti nga kategoria I deri X.

Rreth 350 mijë ha ishin toka të reja bujqësore ku kishinpjesë gjithë mbasi ishin shfrytëzuar kënetat, moçalet, tokat pa pronar etj. Popullsia katolike u pajis me tituj pronësia me një tëpestën deri në gjysmën e pjesës takuese megjithëse pasuria ishtekrijuar me kontribut të barabartë. Në Pukë u ndanë rreth 800 m2e kategorisë nga VI X, e konvertuar në rreth 200 m2 rrethtokë bujqësore të kategorisë së parë për frymë, në Mirditë rreth1,200 m2, po kështu në Malsinë e Lezhës, Dukagjinit, Malsisë sëMadhe etj..

Mbasi realizoi pjesën e parë të projektit Ramiz Alia u tërhoq në prapaskenë dhe nxori në krye anëtarin tjetër të grupit, bashkëpunëtorin Sali Berisha, i cili kishte detyrë më të vështirë, që në finale synonte kthimin e Shqipërisë në gjendjen zero siç e kishte lënë Perandoria Turke. Ai i’u vu mnjëherë punës përshkatërrimin e qindra miliardë dollarve pasuri të krijuar me përpjekjet titanike të popullit shqiptar në rreth gjysëm shekulli, dhe me ndihmat e pakursyera të BS, Kinës e deri dhe të Koresësë Veriut. Për shkatërrimin e industrisë ishte dhe nxitjagjermane, se ajo dhe dhe vendet e veriut duhet të kenë industrimekanike prodhuese. Më 1989, Shqipëria kishte vetëm nësektorin e industrisë mekanike 14,400 makina metalprerëse, mëshumë se çdo vend i Europës në raport me popullsinë, me moshëmesatare sa ajo e SHBA dhe Bashkimit Sovjetik, me parametraprodhimi të detaleve nga një mm deri në pesë metra. Në planinafatgjatë synohej fshirja e rezultateve madhështore që kishinarritur shqiptarët me Enver Hoxhën për kthimin e identitetit tëtyre europian. Duhej hedhur poshtë trashëgimia e GjergjKastriotit dhe vlerësimi thellësisht objektiv e shkencor i EnverHoxhës se pushtuesit turq u kanë shkaktuar shqiptarëve dëminmë të madh në historinë e tyre duke i çuar drejt zhdukjes. Duhejrikthyer vlerësimi i Ahmet Zogollit, me statusin e mbretit tëShqipërisë, i cili në rastin e paraqitjes së letrave kredenciale ngaambasadori i Republikës Turke Sinan Eshref më 1934 se pushtimi turk ka qenë shpëtimtar për shqiptarët, ndryshe ata do ti kishin zhdukur latinët e sllavët. Sukseset në realizimin e projektit janë të dukshme mbasi Turqia ka uzurpuar sektorëtstrategjikë të ekonomisë së Shqipërisë dhe po ndërton xhaminë e madhe në vendin ku do ngrihej monomenti i Justinianit të Madh, siç shkruan Theofan S. Noli me origjinë nga Tirana, kodifikuesittë legjislacionit romak që përbën një nga shtyllat e QytetrimitPerendimor, të cilit turqit i shkatërruan varrin nëKosntandinopojë.  

Për Bosnje Hercegovinën, zbatimin e atij projecti e synoiAli Izetbogoviçi, ku mbi tetëdhjetë për qind e fondit të tokës,rreth katër milion ha, ishte në pronësi të shtetit. Popullsiamyslimane si bashkëpunëtore e pushtuesve turq, zotërontesipërfaqet më produktive në luginat e lumejve, qytetet ndërsaserbt si qëndrestarë zotëronin tokat inproduktive, kodrat e rrëpirat, si katolikët në Shqipëri. Megjithë Serbia pësoi dëmetmë të mëdha në Luftën I Botërore, me humbjen e jetës së rrethnjëzet përqind të popullsisë, pas çlirimit të Bosnje Hercegovinësnë përfundim të kësaj lufte, Mbretëria Serbe eKaraxhorxheviçve i kishte trajtuar vëllezër myslimanët. Por megjithatë më 1991 ata nuk pranuan bashkëjetesën me ta, megjithëse janë i njejti popull arbën sllavizuar, dhe përbëjnëatë pjesë, që gjatë pushtimit turk ka hequr dorë nga QytetrimiPerendimor dhe ka përqafuar Qytetrimin Arab duke e shpallurveten myslimanë të pa përcaktuar në pikëpamje kombëtare,ndërsa serbt janë pjesa që ka pranuar sundimin për të ruajturidentitetin dhe Qytetrimin Europian të të parëve të vet. Mund tëbëhej paralelizëm me Shqipërinë, sikur pas LuftëraveBallkanike, komuniteti mysliman të mos pranonte shtetin e përbashkët me qëndrestarët e krishterë katolikë e ortodoksë qëkishte përballuar pesë shekuj diskriminim prej turqve, se megjithëse jemi të një gjaku me ju, ne i kemi dhënë besënpushtuesve turq që na kanë vra, na kanë pre e çu drejt zhdukjessi komb, i kemi vlla në fe (din kardash). Ali Izetbogoviçi duke llogaritur se me përkrahjen e Botës Muhamedane, do ti vinteserbt para faktit të kryer, u bë shkaktar që myslimanët të mospranojnë jetesën e përbashkët me ta. Për të mos e lejuar atë, qëRamiz Alia dhe Sali Berisha kishin realizuar në Shqipëri me ligjn për tokën, serbt u detyruan të kërkojnë ndarjen në bllok të49 për qind të territorit prej 51,197 km2, në raport me popullsinëe tyre në rastin çlirimit më 1918, proces që mund të realizohejvetëm me luftë mbasi kërkohej lëvizje e popullsisë në bazëqytetrimi nga troje mijëvjeçare. Historia provon mjaft raste kundarja e familjeve mëdha është shoqëruar me dhunë deri dhevrasje, sepse dikush nuk është dakort përjashtohet ngapronësia mbi një pasuri të paluajtëshme, një objekt, etj.. Nëpërfundim të asaj lufte edhe myslimanët u unifikuanterritorialisht në Federatën Muslimane-Kroate.

Pas një përvoje gati gjysëm shekullore në institucionet e Kosovës nën Serbi e Jugosllavi, shqiptarët e kishin fituar përvjënpër të drejtuar shtetin e tyre. Gjatë këtyre zhvillimeve President në Shtëpinë e Bardhë ishte Xhorxh Bushi, pinjoll i një familjenga Oroshi i Mirditës, i cili paralajmëroi Serbinë se Kosovapërbën vijën e kuqe për ta. Në një intervistë të dhënë gazetaressë talentuar, tani të ndjerë Violeta Rexhepagiq si korespondentee televizionit Sky, pinjolli i një familje nga Shala të migruar nëSerbi për ti shpëtuar përndjekjes nga turqit, ZheljkoRazhniatoviç i njohur dhe si Arkan i kishte deklaruar se Kosovae ka radhën e fundit.

Meqenëse Serbia e Millosheviçit, në fund llogariste ndarjendhe me shqiptarët, ajo i nxori ata nga institucionet zyrtare, dhefëmijët nga shkollat, për të zhbërë arritjet e tyre në arsim, dhepër të mos harxhuar asnjë dinar për ta. Nën lidershipin e Ibrahim Rugovës, ata organizuan institucione paralele duke aritur tësfidojnë autoritetet serbe. Millosheviçi rriti dhunën dherepresionin kundër shqiptarëve, që u shoqërua me kundërreagimin e tyre me krijimin e formacioneve të armatosura, për tëkundërshtuar me armë represionin ushtarak e policor serb. Nëzbatim të praktikës së shërbimeve të fshehta sovjetike, deri më1990 Sigurimi i Shtetit në Shqipëri kishte mbi njëqind mijë tërekrutuar. Llogaritet se UDB Jugosllave kishte të paktëngjysmën e këtij numri në Kosovë. Kur pas masakrave në KosovëSlloban Millosheviçin e tadhëtoi dhe presidenti rus Boris Jeltsin, ai kishte marr masa për ta kontrolluar situatën në terren. Rezulton se në rrugë konspirative Ibrahim Rugova kishte ndarëdetyrat me Adem Jasharin që njeri të udhëhiqte rezistencënpaqësore kundër pushtimit serb ndërsa tjetri të udhëhiqterezistencën e armatosur. Por meqenëse ata nuk ishin tëpranueshëm për esabilshmentin serb, për të asgjësuar AdemJasharin Sllobodan Millosheviçi urdhëroi goditjen me tanke e topa të familjes së tij, duke shkaktuar dhjetëra viktima, me shumë mundësi pa asnjë precedent në historinë e njerëzimit kurnjë shtet sulmon për të asgjësuar një familje, ndërsa Ibrahim Rugovën e mori peng në Beograd. Krimi ndaj familjes Jasharitejkalon gjitha krimet ka kryer Serbia 1878.Dëshirës për liri ju përgjigjën mijëra shqiptarë ku spikatënHashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Ilir Konushevci, Anton Ҫunietj. Idealistë si Agim Ramadani, Gjylë e Fehmi Lladrovci, hoqëndorë nga rehatia në Zvicër e Europë dhe erdhën e morën armëtpër të luftuar, duke dhënë jetën për mbrojtjen e trojeve të veta. Edhe për shkak kohës shkurtër, mungesës përvojës, pas vrasjes Adem Jasharit dhe ministrit Mbrojtjes Ahmet Krasniqi nuk u arrit krijimi i një ushtrie mirëfilltë. IntelektualiVeton Surroi, si rrëfenjën e fëmijës i tha mbretit se je lakuriq kur tjerët i thonin shkojnë shumë rrobat nukekzistonin, besoj është i pari që ka argumentuar se nuk ka paturnjë ushtri të vërtetë. Edhe llogjika elementare e kërkon që njëushtri të ketë një komandant, një shtab, të ketë nxjerrë urdhëraluftimi, planifikim aksionesh etj., akte që në Kosovë nukekzistojnë. Shembuj të ushtrive në kushtet e pushtimit janëushtritë çlirimtare të krijuara gjatë Luftës II Botërore ngaformacionet partizane në Shqipëri e Jugosllavi.  

Me qëllim që të përmbushte misionin e tij Rexhep Qosjamori rolin e ideologut për grupet e armatosura. Që nëKonferencën e Rambujesë ai vuri veton për të mos lejuarpjesëmarrjen në delegacion të Mark Krasniqit si katolik, për tëdhënë mesazhin që Kosova është muhamedane. Me këtë synimai do të refuzonte dhe vendosjen e bustit të Anton Ҫetës nëoborrin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Po kështu pas vdekjes së I. Rugovës, që ishte përpjekur të bëntendarje pushtetesh, komuniteti katolik është përjashtuar ngaqeverisja kur në rastin më të keq ai duhet të ketë një të tretën e qeverisë, sepse ka qenë rezistenca e paraardhësve të atijkomuniteti që është krijuar Shqipëria e pas saj Kosova.  RexhepQosja është i lindur më 1936 në fshatin Vuthaj. Në bazë tëdokumentave të Selisë së Shejtë që i ka bërë public studjuesiMark Paknikaj, procesi i islamizimit të arbënve në këtë zonë dhenë zonën e Tropojës, Hasit, Rugovës, etj. ka përfunduar në pragtë krizës lindore që ne e njohim si koha e Lidhjes së Prizrenit, qëprovon se gjyshi ose maksimumi babai i tij është i parimysliman. Por në një replikë të bërë me shkrimtarin e madhshqiptar Ismail Kadare që ka sugjeruar orientimin europian tëshqiptarve, Rexhep Qosja e ka kundërshtuar atë ashpër duke mbrojtur tezën se në duhet të lidhemi fort pas Qytetrimit Arab që na e kanë imponuar pushtuesit turq. Sipas tij shqiptarët duhettë heqim dorë nga trashëgimia disa mijë vjeçare ilire e arbën nëtë kundërt na dalin renegatë gjyshërit. Zona e Drenicës prejshumë shekujsh, por dhe në luftën për çlirimin e Kosovës ështëshquar për trimëri. Ishte princi i Drenicës Millosh Kopiliçi me datë 15 qershor 1389 vrau Sulltan Muratin I Fushën e Dardanisë në shenjë hakmarrje për krimet që kreu ushtria e tijndaj arbënve, serbve e të tjerëve. Kronistët turq e kanëpërshkruar në detaje këtë ngjarje dhe se si e bëri copa copatrupin e këtij pafeu, garda e Sulltanit. Edhe pas se njëzetvjetësh liri djemtë e Drenicës nuk janë lejuar ti ngrenëpërmendore birit të tyre që vrau Sulltanin por populli pa vetdijevazhdon të lutet te turbja e Sulltani Muratit I vrasësit të vëllait tëtyre e shumë arbënve në Dardani. Sipas nacional islamistëve, nuk mund të abandonohet ajo tyrbe, sepse objekti i parë iidentitetit të ri të arbënve që turqit i quajtën shqiptarë.  Nëfunksion të kësaj teze Rexhep Qosja hodhi idenë e këmbimit tëterritoreve me Serbinë, për ti dhënë veriun e Kosovës me popullsi të krishterë serbe, dhe në këmbim për të marrë trekomunat e Dardanisë Lindore me popullsi myslimane. Qëllimi, zbatimi i projektit për krijimin e një shteti të pastër islamik nëqendër të Ballkanit. Për qëllime strategjike që nuk janë studjuar, edhe Perandoria Turke kishte synuar dhe arritur islamizimin e plotë të popullsisë arbënore Kosovë. Për ti shpëtuar asajdhune shumë arbën e kanë shpallur veten serb. Në gjysmën e dytë të shekullit XIX kapidani i Mirditës Bib Dodës, kishtearritur të vendoste në Kosovë rreth 500 familje mirditasish, prejtë cilëve gjyshin e Nënë Terezës Lazër Mark Ҫeçin, gjyshin e Anton Ҫetës Mark Nikoll Ҫetën, gjyshin e kushëririt tim Mark Koni etj.. Për të lejuar qëndrimin e tyre, popullsia muhamedanevuri si kusht mirditasve konvertimin në fenë muhamedane. Kjou tejkalua pas një rezistence të fuqishme të arbënve mirditas dhendërhyrjes së drejtë për drejtë të Perandorisë Austriake dhe asajFranceze me konsullatat e tyre në Prizren e deri nëKonstandinopojë. Ato synonin prishjen e homogjenitetitqytetrimor arab të shqiptarëve në Kosovë. Bib Doda e pagoi me jetë këtë realizim mbasi bashkë me 20 shoqëruesit e tij u helmuanë drekë nga Valiu turk i Shkodrës.

Pavarësisht nga akuzat që i bëhen Presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të PDK Kadri Veseli e të tjerëve, për genocide e krime kundër njerëzimit, populli shqiptar në Kosovë ka treguarshkallë të lartë të pjekurisë politike, mbasi konfliktet pas luftekanë qenë shumë të vogla. Në Sudanin e Jugut lufta për pushtetka shkaktuar dhjetëra mijëra të vrarë, sepse si në Kosovë ështëzhvilluar një luftë për liri pa patur një kokë drejtuese. Por këtuka ndikuar dhe fakti se shqiptarët kanë paur rol ndihmës ndërsa99 për qind  të peshës së kësaj fitorje e ka NATO dhe ShBA.Shqiptarët nuk kishin asnjë mundësi që pa ndihmën amerikanedhe të NATO-s ta çlironin Kosovën, por pas lufte kishinmundësi ta dëmtonin atë. Ata e filluan këtë aksion me vendiminpër ti dhuruar Malit të Zi 82.25 km2, megjithëse Mali I Zi e ka gjashtë fishuar sipërfaqen, prandaj nuk përjashtohej mundësia qëti dhuronin Serbisë veriun e Kosovës. Por Presidenti i SHBA Donald Trump parandaloi këto iniciativa, duke përjashtuarmundësinë që Kosova të ketë interlocutor Hashim Thaçin, tëakuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Unë besojse akuzat ndaj tij nuk do të provohen, por edhe moralisht ai dhebashkëpunëtorët nuk mund të drejtojnë në Kosovë, sepseminimalisht kanë përgjegjsi për moskallzimin e krimeve tëkryera kundër shqiptarëve dhe serbve, për grabitjen e pasurive tëserbve, për gjobat e vëna bizneseve pas lufte, etj.. Demostrimetnë SHBA për të drejtat e zezakëve qenë një ndihmë e madheedhe për politikën europiane, e cila që nga Perandoria Romake, nuk ka bërë asnjë zgjidhje substanciale progressive në favor tëvet, përveç sulmeve për të shkatërruar lindjen e vet, që ngaKonstandinopoja, Ballkani e Rusia dhe nuk ka fituar asnjë luftëpor ka dorëzuar Azinë e Vogël, Sirinë, Palestinën, gjithëMagrebin, etj.. Me ndonjë përjashtim të Mbretërive tëPortugalisë e Spanjës, Europa, ndryshe nga arabët, nuk ka arriturtë lërë gjurmë të kulturës së saj, në territoret ku ka qëndruar nëAzi e Afrikë, duke ecur me moton grabit sot pa menduar përnesër, skemë që po e vazhdon dhe sot. Ajo pa se në SHBA ikërkohet Presidentit Trump avancimi i të drejtave të zezakvemegjithëse për shkak të kushteve të mira të jetesës, që kanëofruar SHBA, popullsia e tyre në tre shekuj është dyzetfishuar. Prandaj, Europa kuptoi se realizimi i projektit të Rexhep TaipErdogan, të prezantuar nga Rexhep Qosja, që nëpërmjet Hashim Thaçit të këmbehen territoret me Serbinë, dhe të krijohetRepublika Islamike e Kosovës, do ishte fillimi i procesit tëkrijimit të republikave islamike në Gjermani, Francë, Britaninë e Madhe, Suedi etj., brenda shekullit XXI. Popullsia turke-arabenë këto vende ze 10-15 për qind të popullsisë, me tendencë përtu dy e tre fishuar fishuar në gjysëm shekullin e ardhshëm. Krenar për besimin në një Zot të vetëm, dhe për të mos u bashkuar me popullsitë pritëse, ato do të kishin të drejtën për tëkërkuar shtetin e tyre të pavarur nga të pa fetë, si myslimanëtshqiptarë në Kosovë. Mesazhin e dha miku i Presidentit tëTurqisë Rexhep Taip Erdogan, futbollisti Mesut Ozell që nukpranoj të këndojë himnin e Gjermanisë megjithëse ishte thirrurpër të luajtur me kombëtaren e këtij vendi, se do presë tëkëndojë himnin e republikës islamike, që do të krijojnë aty nipate tij. Në këto kushte është e garantuar, se pas akuzës ndajHashim Thaçit, Kadri Veselit e të tjerëve, projekti i copëtimit tëKosovës është i vdekur, që është përgjigje e titullit të shkrimit. Politika europiane duhet ti jetë mirënjohëse Presidentit Donald Trump që në mandatin e parë ka bërë shumë për zgjimin e saj, që të heqë dorë nga vdekja me nxitjen e pederastisë, lesbizmitetj., të provuara nga mbi 200 institucione të mjeksisë shkencorese janë reflekse të kushtëzuara, se dy punto e dy motravida tëveçuara nuk shërbejnë për asgjë derisa të kalben, ndërsa gjithçkarealizohet me bashkimin e tyre. Ky është parimi bazë i jetës qënga një qelizoret deri te balenat. Disa ditë para shpalljes sëpandemisë së virusit Covid-19, Presidenti Trump u vu në krye tënjë demostrimi në Uashington për mbrojtjen e jetës, pa asnjëprecedent në histori. Ai u kritikua si supremacist i bardhë nganeoliberalët e të majtët se sipas tyre europoidët duhet tëpërjashtohen nga lindja dhe ajo t’u mbetet negroidve e mongoloidve. Në mandatin e dytë të fituar me 3 nëntor 2020kontributi i tij në rikthimin e vlerave të Qytetrimit Perendimornë Europë do jetë shumë më i madh. BE duhet ti kërkojë ndjesëkryeministrit Hungarisë Viktor Orban pse nuk e kuptoi fillim drejtësinë e vendimeve tij, mbasi ky ndërgjegjsim nukdo të thotë se është hequr dorë nga procesi i krijimit tërepublikave islamike në Europë.

Kritikat që komentatorët i bëjnë Edi Ramës pse përkrahuHashim Thaçin pas publikimit të akuzës nga prokurori pranëGjykatës Speciale nisen nga motive të ndryshme: detyrë, mosdije, zili, qejf mbetje, etj. Edi Rama flet politikisht sepse nukdëshiron të pranojë se Kosova është drejtuar nga njerëz që kanëkryer krime lufte e krime kundër njerëzimit që nuk kanë afatparashkrimi. Drejtuesit e grupeve të armaosura të quajtur UҪK, në këto mbi 20 vjet kanë drejtuar edhe si pjesë e projektit turkpër të kthyer gjithçka në zero, me administratë të formuar nganjerëz që nuk kishin hyrë kurrë në zyrë, megjithëse Kosovakishte një përvojë qeverisje gjysëm shekullore, aq sa kishteSerbia që kishte formuar institucionet nën suzerenitetin e Perandorisë Turke nga 15 gushti 1831 deri 15 qershor 1878 kuru shpall e pavarur. Është kritikuar dhe Enver Hoxha pse e cilësoilëvizje antifeudale kryengritjen haxhiqamiliste. Por ai ka orientuar politikisht se nëse pranohej fakti se shqiptarët luftuanpër tu kthyer nën Turqi, do të shtrohej pyetja a janë atapasardhës të ilirve e arbënve, pse Europa nuk ua ndau fqinjëveterritoret e tyre e ata ti dërgonte te vëllezrit turq, etj., por krijoidy Turqi.

Personalisht ma shtoi urrejtjen ndaj Enver Hoxhës njëintervistë e Nesti Kerenxhit ish zv/ministër i Brendshëm me Koçi Xoxen, se strukturat e asaj ministrie torturonin shqiptarët e arratisur nga Kosova. Por zhvillimet vitit 1999 kur rreth njëmilion shqiptarë bashkë me strukturat e armatosura, një javëe lanë Kosovën, provojnë se ai kishte njohur karakterin e popullit vet sikur ti kishte dispozicion disa institucionestudimore. Jam i bindur se akuzat që i bëhen Edi Ramës se iështë bashkuar projektit të Thaçit e të Vuçiçit për ndarjen e Kosovës, janë pa bazë e nisen nga motive qytetrimore. Edi Rama është pinjoll qëndrestarësh, me kontribute të dokumenturapër Shqipërinë në disa brez. Krijon dhe xhelozi edhe pse është ivetmi intelektual politikan në gjithë hapësirën shqiptare dhe ka diferencë me tjerët. Shqiptarët duhet të kuptojnë se pa kontributin e shtetit shqiptar Kosova nuk do të kishte arriturkrijimin e shtetit të pavarur. Shqiptarët me nxitjen e turqve më1878 i kanë lanë 10,972 km2 troje të parëve në Nish, Vranjë, Kurshumlli etj..

Connecticut, më 10.7.2020   ​​​