Dhe vjen një ditë e vdekja zbret tek ne
I lumi ai i lumi
Që vdekjën e pret mbi re….

Se vdekja thonē të merr… edhe për oxhak
Për faqën e zezë tevona
Uji është shumë pak….

Please follow and like us: