Nga Adem Lushaj – Deçan, Kosovë

“As teologët që predikojnë në kishë, as oratorët në parlament, as profesorët në shkollë, nuk kanë aq ndikim sa ka shtypi” – Vyn Tuholski.

Gazetaria eshtë profesion tepër interesant, por duhet të braktiset me kohë – Çerçili.

Gazetari është i vetmi shkrimtar, i cili kur merr lapsin nuk shpreson pavdekshmërinë – Ojeti.

Lexuesit hyjnë në gazeta si në banjo të nxehta – Makluani