31 maj 2019, ditë e premte, Ora 12.30,
në Hotel Tirana International, (salla Classic me 250 vende ulëse)
promovohet vepra “Kosova e kёrcёnuar nga gjarpri i shtёpisё”,
e dr. Islam LAUKA, ish-ambasador i Shqipërisë në Kosovë.

Folës do të jetë dhe ambasador Islam Lauka, doktor i shkencave politike.

(Në foto: Prishtinë: rradhë për autografe nga autori i vepres, dr. Islam Lauka, pas promovimit të veprës së tij në Bibliotekën Kombëtare Universitare të Kosovës)