Anija ishte programuar të zbarkoj 3 herë në asteroid dhe në çdo zbarkim të mbledhë pjesë nga sipërfaqja e asteroidit. Hayabusa2 me këto mostra do të kthehet në tokë.