Qytetarët e Shkupit, në formë simbolikë kanë mbushur me këpucë sheshin para godinës së Bashkisë, për të gjithë anëtarët e familjeve të tyre që u larguan nga Maqedonia në kërkim të një jete më të mirë.

Kjo ishte një mënyrë për të shprehur pakënaqësinë dhe zhgënjimin e tyre me standardin e ulët të jetesës në atdhe.