Qyteti i dritave: një shfaqje e fenerërave nga letra të ndriçuar nga The Lantern Company, shihen në liqenin Sefton Park, Liverpool, Britani. Fotografia nga: Peter Byrne / PA./BS