Kalimtarët thuren lavde se paska festë Kosova
Varret e deshmorëve lulezojnë paqe pak
E shejtë paska qenë toka e larë me gjak
Diku u rriten trimat e diku nëna mbeti vet
Diku djali se njohu kurrë baben e vet
Diku qan motra pa vlla e pa votër
Ka votër qe dera me therr ju ka mbyll
Por flamuri Kosoves ma në fund u ngrit
Akoma kanë frengji sytë e mi Kosovë
Ne 11 vjetorin po e gzojm bashkë
Ti je e Madhe e un nisa me u plak