Av. Agron Isa Gjedia – kryetar i Shoqatës “Bytyçi”,Tiranë-Prizren, botues i gazetës vjetore “Bytyçi”, autor i një libri studimor për Plisin e Bardhë dhe i dhjetra artikujve në shtypin shqiptar, do të jetë një nga antarët e Bordit Botues të Gazetës “Tropoja”.

Gazeta rajonale “Tropoja” është gazetë e Tropojës, e Qarkut të Kukësit (Tropojë, Kukës, Has), e rajoneve të Gjakovës, Pejës e Prizrenit, e Malësive të Veriut Shqiptar, Gazetë e Alpeve.