Në Shqipëri,

shqipëtarët kanë vdekur

dhe asnjë s’po lind…

 

Nikolin Sh. Lëmezhi

Shkodër