“Fakescape”, platforma që lufton “lajmet e rreme”

Studentët çekë kanë krijuar një lojë për të rinjtë, në mënyrë që ata të dallojnë të dhënat e besueshme dhe ato që përmbajnë dezinformata.

Kjo platformë është duke u prezantuar nëpër shkolla në gjithë shtetin, në përpjekje për të luftuar “lajmet e rreme”.