Reforma e sistemit zgjedhor në Mal të Zi

Në kuadër të reformës zgjedhore në Mal të Zi, forcat politike shqiptare kërkojnë përfaqësimin e garantuar në Parlamentin e vendit.
Ata vlerësojnë se reforma zgjedhore duhet të jetë në harmoni me kushtetutën e vendit duke bërë të mundur përfaqësimin autentik të pakicës shqiptare si popull autokton në Mal të Zi.

https://www.zeriamerikes.com/a/4632598.html