Thënie:

 
“Dëshiroj që zotëria Juaj të më tregojë një vend tjetër në Evropë apo gjetkë ku të gjallojnë bashkë më së miri në një shtëpi familjarë dy besimesh, të krishterë e myslimanë. Kurse kjo ndodh në dy krahina të vendit tim, në Lurë e në Nikaj-Mertur”.


Emzot FAN NOLI.

Konferenca e Paqes në Gjenevë, 1919