Pas hapjes së tunelit, nga Peja në Rozhajë shkon për 18 minuta

Ndërtimi i një tuneli midis Rozhajës dhe Pejës, ose një rrugë që do të mundësonte lidhjen e autostradës Bar-Boljare-Beograd dhe autostradës Prishtinë-Pejë, tashmë është i sigurt.

Grupet e punës do të formohen për të intensifikuar aktivitetet në mënyrë që të fillojë projekti sa më shpejt që të jetë e mundur, u tha në një takim të përfaqësuesve të Ministrisë malazeze të Transportit dhe Ministrisë së Planifikimit Hapësinor të Kosovës, Mirsad Ibrahimoviq, drejtorit të përgjithshëm për Rrugët Shtetërore, dhe Rexhep Kadriut, zëvendësministër, njofton RTMZ.

Kryeministri Dushko Markoviq dhe Ramush Haradinaj kanë filluar kohët e fundit bisedimet për realizimin e tij.

Ibrahimoviq tha se projekti është i rëndësishëm jo vetëm për dy vendet, por për rajonin dhe që korridori do të lidhë dy autostrada, por gjithashtu do të krijojë kushte për bashkëpunim intensiv ekonomik dhe turistik mes dy vendeve dhe gjithashtu do të mundësojë valorizimin turistik të zonës Hajle, shkruan “Pobjeda”.

“Projekti mori vëmendje ndërkombëtare, sepse kryeministri i Kosovës e paraqiti atë në një konferencë në Sofje”, tha Ibrahimoviç.

Rexhep Kadriu kujtoi se kryeministrat e Malit të Zi dhe të Kosovës në një takim të fundit në Prishtinë, të cilët ranë dakord që të ndërmarrin aktivitetet e nevojshme për ndërtimin e tunelit.

“Mendoj se ky është një moment historik në marrëdhëniet e vendeve tona, sepse tuneli, përveç lidhjeve të mira të trafikut, do të ndikojë në vendosjen e bashkëpunimit më të mirë në të gjitha fushat,” tha Kadriu, transmeton RTK.

Njeriu i parë i Rozhajës, Ejup Nurkoviq, tha se komuna e përkrah zbatimin e projektit dhe është e gatshme të ofrojë asistencë në realizimin e tij.

Në takim u prezantua një projekt paraprak, sipas të cilit ndërtimi i tunelit do të kushtonte rreth 106 milionë euro dhe një rrugë e plotë që lidh dy autostrada me rreth 181 milionë euro. Fondet që do të sigurohen janë nga fondet e Bashkimit Evropian dhe nga buxheti i Malit të Zi dhe Kosovës, ose në parimin e partneritetit privat-publik.

Tuneli do të jetë 7,25 kilometra i gjatë, ndërsa e gjithë gjatësia e rrugës midis Rozhajës dhe Pejës do të shkurtohet nga 47 deri në 23,5 km. Nëpër rrugën e re udhëtimi me veturë nga Peja në Rozhajë do të zgjasë vetëm 18 minuta.

Od Peći do Rožaja stizaće se za 18 minuta

  Ismet Azizi
tun

Izgradnja tunela između Peći i Rožaja, odnosno saobraćajnice koja bi omogućila povezivanje autoputeva Bar-Boljare-Beograd i Priština-Peć, izvesna je, prenosi RTCG.

Biće formirane radne grupe koje će intenzivirati aktivnosti kako bi realizacija tog projekta počela što pre, dogovoreno je na sastanku predstavnika crnogorskog Ministarstva saobraćaja i Ministarstva uređenja prostora Kosova, Mirsad Ibrahimović, generalni direktor za državne puteve i Redžep Kadriu, pomoćnik ministra.

Razgovore o njegovoj realizaciji nedavno su započeli premijeri Duško Marković i Ramush Haradinaj, a nastavili resorni ministri Osman Nurković i Ferid Agani. Ibrahimović istako je kako je projekat značajan ne samo za dve države već i za region, te da će koridor povezati dva autoputa ali i stvoriti pretpostavke za intenzivniju privrednu i turističku saradnju dvije države i omogućiti turističku valorizaciju prostora Hajle, piše Pobjeda.

“Projekat je dobio i međunarodnu pažnju jer ga je kosovski premijer prestavio na konfereciji u Sofiji”, rekao je Ibrahimović.

Redžep Kadriu podsetio da su premijeri Crne Gore i Kosova na nedavnom sastanku u Prištini, dogovorili da se preduzmu potrebne aktivnosti za izgradnju tunela.

“Mislim da je to istorijski trenutak u odnosima naših država jer će tunel, osim dobre saobraćajne povezanosti uticati na uspostavljanje kvalitetnije saradnje u svim oblastima”, naglasio je Kadriu.

Prvi čovek Rožaja Ejup Nurković je kazao da opština podržava realizaciju projekta i da je spremna da pruži pomoć u njegovoj realizaciji.

Na sastanku je predstavljen idejni projekat, prema kojem bi izgradnja tunela koštala oko 106 miliona eura a kompletna saobraćajnica kojom bi se povezala dva auto puta oko 181 milion eura. Sredstva da bi bila obezbeđena iz fondova Evropske unije i iz budžeta Crne Gore i Kosova ili po principu privatno-javnog partnerstva.

Tunel bi bio dug 7,25, a dužina puta između Rožaja i Peći bi se skratila sa sadašnjih 47, na 23,5 km. Novom saobraćajnicom bi se stizalo za 18 minuta od jednog do drugog grada.

/kosovo24sata./