Koha valë

Nga Nikollë Loka

Koha valë
mbrrin në breg,
prek në gur
e rrëshqet,
prek në rërë
e të djeg.

Koha valë,
me pengesa,
vetëharbim,
udhë e gjatë me kthesa,
deri në amshim.

E pakapshme në qiell,
e pandjeshme në shpirt,
ofshamë që del
nga kujtesa,
e kthen si murmërimë.